Близо 132 млн. лв. са изплатени на бенефициенти по мярка 6 от ПРСР 2014-2020 г. » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Близо 132 млн. лв. са изплатени на бенефициенти по мярка 6 от ПРСР 2014-2020 г.

Акценти

 • По подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 са сключени 1907 договора

Близо 132 млн. лв. са изплатени на бенефициенти по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за програмния период 2014-2020 г.

По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 са сключени общо 2108 договора по двата приема. Договорени са 103 071 млн. лв. и са изплатени над 77 641 млн. лв. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева в с. Певец, Община Търговище.

 От края на месец февруари е увеличен бюджетът по подмярка 6.1 с допълнителни 12,9 млн. лв.

По този начин се създава възможност за сключване на над 260 нови договори. Подпомагането, което ще получи всеки един от тях, е в размер на 25 хил. евро.

По думите й, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 са сключени 1907 договора. Договорени са 55 946 млн. лв. и са изплатени са 54 320 млн. лв.

В първия етап на кампанията „Супер фермер“ повече от 330 ученици от 20 професионални гимназии са посетили стопанствата на 25 бенефициенти по ПРСР (2014-2020 г.), от 13 области на страната.

Те се обучават в направленията:

 • – фермер;
 • – механизатор на селскостопанска техника;
 • – агроекология.

Те имаха  възможност да се запознаят отблизо с дейността на различни земеделски производители.

Учениците от Професионалните земеделски  гимназии в страната, ще  продължат да посещават стопанства на земеделски производители, бенефициенти по ПРСР (2014-2020 г.). Целта е  младите хора да се запознаят отблизо с дейността им. Посещенията ще са съобразени с основаните етапи и цикличността при отглеждането на земеделските култури“, посочи зам.-министър Василева.

Тя призова учениците да споделят впечатления, както и да дадат своите идеи за стартиране на бизнес в областта на земеделието, в обявения конкурс, който се провежда под наслов „Моето стопанство“. В него могат да участват учениците, обучаващи се по специалности от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ от XI и XII клас.

Зам.-министър Василева и зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, заедно с ученици от Професионалната гимназия по земеделие, гр. Търговище, посетиха стопанството на Антон Василев, бенефициент по ПРСР /2014-2020 г./, в направление „Растениевъдство“. Той е агроном и е един от добрите примери, за това, че завършването на средно земеделско  образование, става и негова професия в живота.

“Радвам се, че сме в стопанството на един възпитаник на професионална гимназия. След това който е надградил своето образование. Сега може да покаже на учениците, че да си  „Супер фермер“ зависи от теб самия”, подчерта заместник-министър Михайлова.

През втория учебен срок ще бъдат посетени стопанствата на повече от 70 бенефициенти по Програмата. Общият брой на учениците, които ще се включат в практиката е повече от 750 от близо 40 професионални гимназии.

Те са от направленията:

 • – фермер;
 • – техник на селскостопанска техника;
 • – механизация;
 • – агроекология;
 • – животновъд и др.

Стопанствата развиват дейност основно в следните области:

 • – отглеждане на трайни насаждения (сливи, кайсии, шипка, орехи, круши, бадеми, лешници и др.);
 • – животновъдство (овцеферми, кравеферми и др.) ;
 • – селскостопанска техника.

Кампанията „Супер фермер“ съвпада и с политиката на МОН за насърчаване на дуалното обучение. То дава възможност за подобряване капацитета на образователните институции и на работодателите за организиране и създаване на устойчиви партньорства за гарантиране на качеството на обучението.

На събитието присъстваха областният управител на Търговище Митко Стайков и кметът на града д-р Дарин Димитров.

 

 

За автора

Сродни публикации