Нов биостимулатор се грижи за оцеляването на растенията при недостиг на вода » Съвети в земеделието

август 01, 2021

Нов биостимулатор се грижи за оцеляването на растенията при недостиг на вода

Акценти

  • Ендофитните гъбички действат като резервна система за оцеляването на растенията

Гъбички могат да подпомогнат растежа и развитието на растенията

Екип от учени от университета в Бхарати, Индия, изучавал почвените микроби, отглеждайки ги в корените на растенията. Те идентифицирали гъбички, които могат да подобрят растежа на растенията дори и при недостиг на вода.

Много видове почвени микроби виреят в корените на растенията. Сред тях е широко известна арбускуларна микориза, която помага за мобилизиране на хранителни вещества в почвата, особено на фосфора. Известно е, че някои от почвените микроорганизми, свързани с корените на растенията, могат да бъдат и патогени. Понякога две групи почвени микроорганизми могат да бъдат намерени в едни и същи корени на растенията.

Учените изследвали това в корените на домати. В тях имало арбускуларна микориза и тъмна септирана ендофитна гъба. Симбиотичните ендофитни гъби живеят в растителната тъкан. Изследователите са идентифицирали тази ендофитна гъбичка като Nectria haematococca. Меланиновият пигмент, произвеждан от гъбичките, излъчва характерния си тъмен цвят и затова тя се нарича Тъмна септирана ендофитна гъбичка.

В лабораторни условия изследователите отглеждали този вид гъбичка. Впоследствие те оценявали приноса й за растежа и развитието на растенията поставени в условия на воден дефицит.

На две отделни места били отглеждани домати. Едната група растения били третирани с гъбен инокулум, а другият не. И за двете групи на експеримента била използвана почва от полето. Целта била да се гарантира, че естествените почвени микроорганизми все още могат да позволят отглеждането на растения при недостиг на влага, причинен от ограничено поливане.

След осем седмици били измерени височината на растенията, дебелината на стъблото, площта на листата, съдържанието на биомаса и пролин. Нивата на пролин директно съответствали на нивото на резистентност към абиотичен стрес. В третираната група растения, екипът е отчел най-добрите темпове на растеж и по-високата концентрация на пролин.

След това било проведено и изследване на корените под микроскоп. Учените стигнали до заключението, че вторичното производство на метаболити в растенията в резултат на колонизацията на ендофитни гъби е допринесло за растежа на растенията. Специалистите са открили, че ендофитните гъбички могат да действат като резервна система. Тя помага на растенията в условия, при които гъбичките на арбускуларната микориза може и да не функционират.

 

Сродни публикации