Биосензор открива остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуците » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Биосензор открива остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуците

Акценти

  • За изпълнението на проекта са вложени средства в общ размер на 300 139 евро

Европейският фонд за регионално развитие е финансирал реализирането на проекта.

Във Валенсия, Испания, беше разработен биосензор за откриване на замърсители в плодовете и зеленчуците. Върху проектът AGROBIOCON  са работили изследователи от Технологичния център Ainia във Валенсия. Те са успели да разработят оптичен биосензор за откриване на замърсители. Той работи по много прост и бърз начин в сравнение с традиционните тестове. Влагането на биосензора в селскостопанската промишленост може да помогне за повишаване безопасността на плодовете и зеленчуците. Чрез него се откриват остатъци от пестициди, които са над максималните граници, препоръчани от действащото законодателство.

Оптичните биосензори имат голям потенциал, които може да бъде използван в хранително-вкусовата промишленост. Този тип сензори се отличават със своята силна чувствителност, гъвкавост. Паралелно с това те осигуряват висока степен на автоматизация и могат да бъдат използвани без да се повишават значително производствените разходи. Оптичният биосензор работи чрез откриване на промени в свойствата на светлината. Такива се наблюдават при взаимодействие на замърсителите със специфични антитела.

Самото разработване на прототип на биосензора е станало възможно благодарение на сътрудничеството между експерти в областта на биохимията и електрониката. Сензорът е създаден с помощта на две компании. Дейността на едната от тях е свързана с опазването на растенията и фитосанитарния контрол, а другата се занимава с електроника.

Приложение на биосензора

Разработеният сензор би могъл успешно да се вложи в производството на плодове и зеленчуци, за които се извършват тестове за наличие на замърсители. Чрез него може да се докаже безопасността на храните.

Екипът работил по проекта е изследвал проби от плодове и зеленчуци. По конкретно специалистите са наблюдавали молекулярното взаимодействие на антитела, които са специфични за остатъците от замърсители в пробите. Благодарение на разработения сензор получената биологична вариация е била трансформирана в електронен сигнал.

По-късно биосензорната система е създадена и тествана успешно в реални работни условия. Резултатите от нея са били разпространени сред местните производители във и около Валенсия.

Вложени инвестиции и финансиране от ЕС

За изпълнението на проекта „AGROBIOCON: Откриване на замърсители в хранително-вкусовата промишленост чрез биосензори“ са вложени средства в общ размер на 300 139 евро. От  Европейския фонд за регионално развитие са осигурени 240 111 евро. Те са били предоставени  чрез оперативната програма „Валенсия“ за програмния период 2007-2013 г. , Инвестицията попада в приоритета „научни изследвания и иновации“.

 

Сродни публикации