Биопроизводители искат отделен бюджет по мярка 121 Модернизация на стопанствата » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Биопроизводители искат отделен бюджет по мярка 121 Модернизация на стопанствата

Биопроизводители настояват за промени в Заповедта за предстоящия прием на проекти по мярка 121 Модернизация на стопанствата от Програмата за развитие на селските райони.
От БАБ припомнят, че освен гарантирания бюджет в размер на 5 % от средствата по мярката, през 2011 г със Седма нотификация на ПРСР бяха прехвърлени 33 млн. лева от м.214 към м.121 на Програмата с изричното решение на Комитета по наблюдение, а преди това и на Работната група по Ос 2, тези средства да бъдат отпускани целево за проекти за модернизация на биологични стопанства.
Днес виждаме, че обещанията, и дори решенията на органите, които имат отношение към наблюдение на изпълнение на Програмата за развитие на селските райони, нямат никаква стойност. В Заповедта за прием са заделени бюджети за всякакви други приоритетни групи бенефициенти /млади фермери, полупазарни стопанства, зеленчукопроизводители и овощари, животновъди/, но не и за биологични производители, посочват от Българска асоциация Биопродукти.
Обяснението, че биологичните фермери могат да кандидатстват на общо основание, визирайки приема по т.4 на Заповедта, съвсем не е успокоение за нас, тъй като не дава никакви гаранции, че проектите за модернизация на биологичните стопанства ще бъдат сред одобрените, а от друга страна биопроизводителите на зърнени и маслодайни култури са изцяло лишени от възможност за кандидатстване, обясниха още биопроизводителите.

Mного от биологичните земеделски производители имат подготвени проекти, след като в множество интервюта и рекламни клипове на програмата се твърдеше, че за тях има гарантирани бюджети.

Настояваме Заповедта на Изпълнителния директор на ДФЗ да бъде изменена, докато това е възможно предвид сроковете по Наредбата (10 календарни дни преди започване на приема) и да се отдели бюджет за прием на проекти на биологични земеделски производители и такива, които са в преход, както в предходния прием по Програмата. Според БАБ би могло тези средства да се намалят от общия бюджет по т.4 на Заповедта.

Надяваме се новият екип управляващи на Министерство на земеделието и храните да покажат чрез този жест дали биопроизводството действително ще бъде приоритет в следващите години, както нееднократно бе заявявано в последните месеци, посочиха в заключение от Българска асоциация Биопродукти.

 

Сродни публикации