Биологично произведени продукти ще се предоставят по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ от следващата учебна година » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Биологично произведени продукти ще се предоставят по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ от следващата учебна година

Акценти

  • Млечните продукти трябва да са произведени от сурово мляко и да отговарят на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти

Биологично произведени продукти и био пчелен мед ще се предоставят по схемите „Училищен плод“  и „Училищно мляко“ от следващата учебна 2020/2021 година.

Това предвижда Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения –  ”Училищен плод” и „Училищно мляко“. Тя е качена за обществено обсъждане.

По схемите ще се доставят:

  • – биологични плодове;
  • – зеленчуци;
  • – млечни продукти;
  • – био пчелен мед в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа.

Продуктите трябва да се:

  • – съхраняват;
  • – почистват;
  • – измиват;
  • – опаковат;
  • – доставят от обекти.

Млечните продукти трябва да са произведени от сурово мляко и да отговарят на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. Пчелният мед, който ще се доставя в учебните заведения, трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията към пчелния мед. Той  трябва да се доставя в индивидуални опаковки с ненарушена цялост.

Измененията в Наредбата целят и стимулиране на родното производство.  Най-малко 50% от доставяните плодове и зеленчуци задължително трябва да са произведени от български производители. Прецизират се разпоредбите, с които се гарантира качеството на продуктите чрез представяне на  сертификат за съответствие на качеството по отношение на плодовете и зеленчуците и чрез документ, доказващ, че млечните продукти са произведени по БДС.

 

За автора

Сродни публикации