Биологичните производители ще могат да кандидатстват за 200 млн. лв. от новата ПРСР » Съвети в земеделието

юни 01, 2023

Биологичните производители ще могат да кандидатстват за 200 млн. лв. от новата ПРСР

„Ние работим активно в подкрепа на сектора, към който през последните години все по-вече хора се насочват, и като потребление, и като производство. Не случайно, затова, в новия програмен период на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година е предвиден бюджет по мярката за биологично земеделие над 200 млн. лв. Производителите ще имат своя собствена мярка и бюджет за подпомагане по нея”, каза министърът на земеделието и храните Дисислава Танева по време на осмото поредно издание „Коледата безопасна”. Тя допълни още, че обхватът на мярката се предвижда да бъде разширен и освен досега подпомаганите сектори биологично растениевъдство и пчеларство, да се включат и животновъди, които прилагат методите на биологичното земеделие в техните стопанства.
По под мярка „Биологично земеделие“, част от мярка 214 „Агроекологични плащания” на ПРСР за 2007-2013 година са изплатени финансови средства в размер на над 23 млн. лева. Одобрени за подпомагане са общо над 9 500 ха. за биологично растениевъдство и над 153 000 пчелни семейства за биологично пчеларство, стана ясно на срещата.
Министър Танева посочи, че до момента нямаме регистрирани нарушения при производството и предлагането на биологични продукти на пазара. Тя уточни, че на интернет страницата на Министерството е публикуван, както списък на биологичните производители, така е създаден и се поддържа и регистър на контролиращи производството лица.

 

За автора

Сродни публикации