Бизнес форум между България и Туркменистан ще се проведе през юни » Съвети в земеделието

август 04, 2021

Бизнес форум между България и Туркменистан ще се проведе през юни

Акценти

  • ИАНМСП ще съдейства за организацията по пътуването на бизнес делегацията

Желаещите да участват трябва да изпратят регистрационна форма до 23 май 2019 г.

Предстои в периода 20 – 21 юни 2019 г. в гр. Ашхабад, Република Туркменистан, да се проведе Четвъртото заседание на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество. Съпредседател от българска страна е г-жа Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България. От туркменистанска страна това е г-н Батир Базаров, министър на финансите и икономиката на Република Туркменистан.

Предвидено е в рамките на посещението на българската делегация да бъде проведен бизнес форум между двете страни. Той ще се състои в гр. Ашхабад с участието на представители на деловите среди на България и Туркменистан. Целта му е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на пазара. Ще се осигури възможност за дискусия относно производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики и създаване на бизнес партньорства. Очаква се форумът да спомогне за активизиране на стокообмена между България и Туркменистан, а също и за стимулиране на съвместните инвестиции.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация

Във връзка с провеждането на Четвъртото заседание на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия. Те могат да бъдат от следните сектори на икономиката:

  • строителство и енергетика;
  • транспорт;
  • логистика;
  • хранително-вкусова промишленост;
  • ИКТ;
  • селско стопанство;
  • туризъм;
  • текстил;
  • др.

При интерес на компании от строителния сектор към участие в търгове за изграждане на големи строителни обекти, би могла да бъде организирана среща с представители на Министерство на строителството на Туркменистан. Така ще се осигури възможност за предоставяне на информация по въпроси, касаещи участието в търговете.

Желаещите за участие в делегацията следва да заявят предварителен интерес. За целта е необходимо да изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 23.05.2019 г.

Организацията по пътуването на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форума се осъществява от ИАНМСП.

Всички разходи, свързани с пътуването, хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневните, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и програма на събитието.

За  успешна регистрация за участие в събитието, е необходимо потвърждение за получена регистрационна форма и конкретно попълнени данни за участие от страна на ИАНМСП.

 

Сродни публикации