Бивш земеделски шеф, продавал незаконно земи, отърва затвора » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Бивш земеделски шеф, продавал незаконно земи, отърва затвора

съдебно чукче

Бившият директор на областната дирекция „Земеделие” във Видин – Николай Тодоров, осъден за престъпление по служба през 2018 година от окръжния съд в Монтана на 4 години затвор, отърва решетките.

Ефективната присъда бе отменена миналата година от Софийския апелативен съд. Той постанови за Тодоров 3 години условно лишаване от свобода с 4-годишен изпитателен срок. Преди ден Върховният касационен съд потвърди  решението на апелативните съдии и така Тодоров, ощетил държавата с над 2 милиона лв. няма да влиза в затвора.

От 30 декември 2008 г. до 12 юни 2009 г. като директор на служба „Земеделие” – Видин, Тодоров превишил властта си  и сключил 16 договора за покупко-продажба на земи без търг в района на селата:

 • – Извор;
 • – Карбинци;
 • – Дълго поле;
 • – Лагошевци;
 • – Воднянци;
 • – Черно поле;
 • – Бело Поле;
 • – Бойница;
 • – Гюргич;
 • – Медовница;
 • – Косово;
 • – Дреновец.

Всички протъргувани имоти били част от държавния поземлен фонд. Тодоров нямал право да се разпорежда с тях. Реалната стойност на продадените земи е  2 260 071 лева. Министерството на земеделието и храните – упражняващо правата на собственик и стопанисващо земите от държавния поземлен фонд, получило само 133 523 лева. Последната сделка на Тодоров била за имот в землището на село Дреновец за земи с площ от 199 декара. Сделката е сключена за сумата от 199 лева, а парите даже не са платени. Според експерти реалната стойност на парцела е 618 742 лева по цени от 2009 година.

Николай Тодоров бил назначен на шефския пост през януари 2002 г.

В длъжностната му характеристика било изрично записано, че правомощието да сключва договори за продажба и замяна на земи от държавния поземлен фонд  се упражнява след издаване на заповед на министъра на земеделието. Въпреки това Тодоров сключил сделки с  Лиляна Петрова. Тя почти веднага прехвърляла имотите  на сина Симо, а той на своите синове Никола и Петър, както и на дружеството „Фотоволтаични системи – България“ ЕАД, чийто изпълнителен директор по онова време е бил той.

Придобиването на имотите, прехвърлянето им чрез нотариални сделки на трети лица, апортирането им в търговски дружества, което увеличава капитала им, води до възможността да бъдат изгодно продадени. От друга страна – да послужат като залог на цялото предприятие като обезпечение за банкови заеми. Впоследствие върху някои от тях били изградени и пуснати в експлоатация фотоволтаични централи, печалбите от които, чрез преференциални цени, се гарантират от държавата, става ясно от материалите на съдебното дело.

В хода на досъдебното производство пък е  установено, че съпругата на Тодоров през 2007 година , в качеството си на физическо лице, е получила паричен заем в размер на 1 579 500 лева от дружество, управлявано от лица, свързани със Симо С.

Монтанският окръжен съд наложи на Николай Тодоров е наказание лишаване от за срок от 4 години при първоначален общ режим, глоба в размер на 5000 лева. Лиши го и от право да заема длъжност в държавна или общинска организация за срок от четири години.

След обжалване през май миналата година Софийският апелативен съд измени наказателната част от присъдата на 3 години условно с 4-годишен изпитателен срок. Глобата бе потвърдена. Решението на апелативните съдии пък е потвърдено от касационните и това е окончателното решение.

 

За автора

Сродни публикации