Без промени чл. 23 от Наредба 3 влиза за обществено обсъждане » Съвети в земеделието

септември 30, 2023

Без промени чл. 23 от Наредба 3 влиза за обществено обсъждане

Акценти

  • Изготвена е нормативно изискуемата частична предварителна оценка на въздействие

От днес 24 юли 2018 г. до 22 август 2018 г. е внесен за обществено обсъждане Проект на наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

В началото на месеца, на 2 юли Върховния административен съд (ВАС) отмени чл. 23 от Наредба № 3 от 2015 г., регламентиращ схемата за обвързано подпомагане на овце-майки и кози-майки под селекционен контрол. Констатирано беше нарушаване на административнопроизводствените правила и неспазване изискванията по чл. 20, чл. 26, ал. 3 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА). За периода до излизане на това решение на ВАС са приети заявления за подпомагане по схемата за кампания по директни плащания 2018 г. С цел да бъде гарантирано успешното прилагане на схемите за обвързани директни плащания през кампания 2018 г. от министерството на земеделието, храните и горите предлагат изцяло нов чл. 23. Той обаче е абсолютно идентичен с отменения вече такъв.

Този път, за да бъдат изпълнение всички законови изисквания във връзка с новия чл. 23, на 17 юли е проведен Консултативен съвет по животновъдство. От министерството са изготвили и нормативно изискуемата частична предварителна оценка на въздействие.

От МЗХГ се аргументират, че това е единственият възможен вариант, при който кандидатите заявили подпомагане по схемата за кампания 2018 г. могат да получат плащане.

Според създаденият с проекта нов чл. 23 право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол ще имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода и/или 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода. Тъй като предписанията и изискванията в него са идентични с описаните в отменения по-рано чл.23 всички кандидати подали заявление за участие по схемата ще имат възможност да получат финансиране. Така и ресурсът от 24 004 232 лв. отпуснат за схемата за кампания 2018 ще може да бъде усвоен.

 

 

Сродни публикации