Безопасността на храните и техните опаковки събра специалисти в НБУ » Съвети в земеделието

юни 25, 2022

Безопасността на храните и техните опаковки събра специалисти в НБУ

Акценти

  • Задачата на компетентните органи е да реагират адекватно на променящите се потребности на обществото

Политиките, които прилага МЗХГ осигуряват продоволствена сигурност и устойчивост в хранителната верига

Днес се проведе международната научно-практическа конференция на тема: „Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма“. Събитието беше организирано по инициатива на Центъра за оценка на риска по хранителната верига към МЗХГ, Нов български университет(НБУ) и МИТ Университет – Скопие. То имаше за цел да представи на аудиторията актуални данни във връзка с безопасността и екологичността на храните и опаковките им, които са съобразени с новостите в законодателството.

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Янко Иванов беше сред участниците в конференцията. Той обясни, че ЕС може да подпомогне постигането на продоволствена сигурност и устойчивост в хранителната верига. Политиките, които прилага МЗХГ подкрепят тази устойчивост и сигурност. Чрез тях се обезпечават високи стандарти за безопасност на храните. Това се случва в тясно сътрудничество с останалите страни от ЕС. Според него тепърва предстои по-подробно да се дискутират бъдещите технологии, синтетичното производство на протеини и новите техники за размножаване на растенията. Към момента всички те се развиват с голяма скорост.

Зам.-министър Янков обясни още, че задачата на компетентните органи е да реагират адекватно на променящите се потребности на обществото. Те трябва да разширяват своята дейност по отношение на безопасността и качеството на храните, които засягат общественото здраве.

 

Сродни публикации