БАБХ ще проверяват пазарите и борсите за плодове и зеленчуци » Съвети в земеделието

април 23, 2024

БАБХ ще проверяват пазарите и борсите за плодове и зеленчуци

Акценти

  • Целта на извънредните проверки е предотвратяване на нелоялни търговски практики

Тематичните проверки ще се извършват на територията на област Благоевград.

Извънредни тематични проверки стартираха инспекторите на ОДБХ-Благоевград. Те ще проверяват пазарите, борсите и тържищата за плодове и зеленчуци, които се намират на територията на област Благоевград. Паралелно с това ще се инспектират и доставките с пресни плодове и зеленчуци, влизащи от Гърция на ГКПП Кулата-Промахон. На границата ни с Гърция са сформирани съвместни екипи с НАП. Те ще трябва да следят за доставките на внасяната в страната продукция.

Предвидено е да бъдат инспектирани и нерегламентираните места за продажба на пресни плодове и зеленчуци в региона на Сандански и Петрич.

Целта на извънредните проверки е предотвратяване на нелоялни търговски практики. Необходимо е да се вземат мерки за недопускане на заблуда на потребителите относно произхода, качеството и безопасността на плодовете и зеленчуците, предлагани на пазара. Чрез инспекциите следва да се обезпечи безопасността на потребителите. Така ще се гарантират сигурността и здравето им.

Експертите ще следят за спазването на европейското и българското законодателство. Трябва да се спазват нормативните изисквания за пресните плодове и зеленчуци като пазарните стандарти на Европейската общност, въведени с Регламент на Европейския съюз № 543/2011 г., Закона за храните и Наредба № 16 от 2010 г. Тя определя изискванията за качеството, условията и редът за извършване на контрол за съответствие на пресните плодове и зеленчуци. Чрез не се урегулира и поддържането на база данни за търговците на пресни плодове и зеленчуци. Проверяващите ще следят произхода, правилното етикетиране, съответствието с пазарния клас, съпроводителните документи и съответствието на стоките.

Предвидено е при инспекциите на доставки на пресни плодове и зеленчуци от Гърция, на ГКПП Кулата-Промахон, да се осъществи контрол върху изискванията на приложимото законодателство при движението на стоки за вътрешно-общностна търговия.

 

Сродни публикации