БАБХ ще наложи максимални санкции на производителите на масло, които подвеждат потребителите » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

БАБХ ще наложи максимални санкции на производителите на масло, които подвеждат потребителите

Българската агенция по безопасност на храните ще наложи максимални санкции на 3-ма производители на масло, за нерегламентирано влагане на растителни мазнини. Агенцията ще налага максимални санкции на нарушителите, без да толерира нито един оператор. След последните лабораторни изследвания, при единия от производителите е констатирано повторно нарушение от началото на годината, за което Законът за храните предвижда максимална санкция от 6000 лева.
От началото на годината Българската агенция по безопасност на храните е изследвала 37 проби на масло за наличие на растителни мазнини. Лабораторните резултати са показали нерегламентирано влагане на растителни мазнини в 5 от пробите. Законодателството предвижда в такива случаи изтегляне на наличната продукция от изследваните партиди, която се преетикетира и може да се предлага на пазара като „Имитиращ продукт“, но не и като „Масло“. Според действащото законодателство това не е опасен продукт, но подвежда потребителя. Агенцията съставя Акт за установяване на административно нарушение, като Законът за храните предвижда налагане на санкция в размер на от 2000 до 4000 лв. при първо и от 4000 до 6000 при второ нарушение. За да се гарантират правата на потребителите се налага и учестен мониторинг на предприятието.

 

За автора

Сродни публикации