БАБХ ще възбранява македонско агнешко месо с нечетлива маркировка » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

БАБХ ще възбранява македонско агнешко месо с нечетлива маркировка

Акценти

  • Предварително опакованото агнешко месо се разпространява в търговската мрежа етикетирано

Македонското агнешко месо достига до ЕС през граничен пункт в Гърция.

В разгара си са проверките, извършвани от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Те започнаха на 15 април и ще завършат на 6 май 2019 г. Те са свръзани с предстоящите официални празници и обхващат обекти за производство и търговия с храни (складове, търговски вериги, магазини и др.). В това число попадат всички от тях, които предлагат агнешко месо и други традиционни храни, характерни за великденските и гергьовденски празници. Инспекторите от агенцията проверяват придружаващите документи за произход и безопасност на храните, а също и здравната маркировка, поставена върху трупното месо.

При извършени инспекции на място в обектите за търговия с храни на агнешко трупно месо от Северна Македония е установено, че то е дистрибутирано директно до получатели в България. Следи се за нечетлива маркировка и при откриването на такава съгласно българското и европейското законодателство от БАБХ следва да предприемат мерки. В такива случаи ще се възбранява агнешкото месо с нечетлива здравна маркировка.

В България има Гранични инспекционни пунктове (ГИП), одобрени за внос на опаковани храни. В ЕС пратките агнешко трупно месо постъпват през граничен пункт в Гърция, защото няма одобрен български ГИП. Внасяните количества се придружават с ветеринарен здравен сертификат. Той се издава от компетентните органи в Северна Македония. Когато пратките агнешко месо постъпят на ГИП, официалните компетентни органи в Гърция извършват физическа и документална проверка за съответствие. Едва след това в единната електронна европейска системата „TRACES“ се генерира единен ветеринарен документ за въвеждане (CVED). Той съдържа информация от ветеринарния здравен сертификат.

У нас в търговската мрежа се предлага трупно агнешко месо от Северна Македония. То е маркирано с печати. Те съдържат информация за регистрационния номер  на обекта (кланицата), одобрен да извършва търговия с Европейския съюз (ЕС).

Предварително опакованото агнешко месо се разпространява в търговската мрежа етикетирано. За него следва да се спазват изискванията на пряко приложимото европейско законодателство по отношение на етикетирането и представянето на храни. Сред  задължителните реквизити при етикетирането на месото е обявяването на произхода му.

 

Сродни публикации