БАБХ със засилени проверки във връзка с предстоящите празници » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

БАБХ със засилени проверки във връзка с предстоящите празници

Акценти

  • Ще се вземат проби за лабораторно изпитване от яйцата с произход ЕС и трети страни

БАБХ започва засилени проверки на обекти за производство и търговия с храни.

Специално внимание ще се обърне на пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно, пазари и борси, във връзка с предстоящите официални празници (Великден и Гергьовден).

В периода от 06.04.2020 г. до 08.05.2020 г., включително, във фокуса на засиления контрол попадат производството и търговията на традиционно предлаганите за празниците храни (агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зеленчуци), както и на боя за яйца. Ще се следи за произхода и правилното съхранение на суровини и храни, за коректното етикетиране и маркировка.

По отношение на предлагането на трупно агнешко месо ще се контролира наличието и цвета на здравна маркировка (син цвят – с произход България, червен цвят – с произход, различен от българския, в съответствие със Заповед № РД 11-631/25.03.2019 г.), а също така и дали търговците предоставят на видно място информация за страната на произход на месото.

Инспекторите ще следят строго:

  • – начина на съхранение;
  • – етикетирането;
  • – маркирането на яйцата (включително недопускане на яйца от клас “B” в търговската мрежа).

Ще се вземат проби за лабораторно изпитване от яйцата с произход ЕС и трети страни.

По време на официалните празници 17.04.2020г. – 20.04.2020г. вкл., на 01.05.2020г. и на 06.05.2020г. ще бъдат осигурени дежурни служители в ОДБХ. Те ще осигуряват дейността на контролния орган да реагират на сигнали на граждани.

БАБХ продължава да извършва засилени проверки в обектите за производство и търговия с храни, и заведения за обществено хранене, които приготвят и доставят храна до краен потребител.

Проверките включват:

  • – използване на подходящо защитно работно облекло;
  • – химични вещества и оборудване за дезинфекция и предпазни средства (ръкавици /при необходимост и в зависимост от естеството на работа/ и маски) от служителите, заети в производството;
  • – предлагането и доставката на храни;
  • – честотата на провежданата дезинфекция.

Ще се следи:

  • –  създадени ли са условия, които възпрепятстват прекия досег на клиента с непредварително опаковани храни с изключение на плодове и зеленчуци;
  • – за наличие на информация на видно място за потребителите, че плодовете и зеленчуците преди употреба следва да бъдат добре измити.

При възможност бизнес операторът да осигури еднократни найлонови ръкавици/пликове/торбички и други с оглед намаляване риска от замърсяване на продуктите.

Специално внимание се обръща на записите по Системата за управление на безопасността на храните, по-конкретно за хигиена и дезинфекция на помещения, инвентар и технологично оборудване, и хигиена и здравен статус на персонала.

БАБХ припомня, че сигнали за нередности приема на Горещия телефон – 0700 122 99 и през онлайн формата на сайта.

 

За автора

Сродни публикации