БАБХ са извършили близо 700 проверки в Пловдивско за последния месец » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

БАБХ са извършили близо 700 проверки в Пловдивско за последния месец

Близо 700 проверки са извършили служителите на Областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив за последния месец. Това съобщава директорът на институцията д-р Иван Шиков. По думите му, за последния месец (юни) са проверени над 150 броя складове за търговия на едро. Връчени са три броя предписания за актуализиране на системата за самоконтрол, четири броя актове за установяване на административни нарушения на различни складове, като в същото време, в тези складове са конфискувани и насочени за унищожаване 838 килограма месо и месни продукти, поради изтекъл срок на годност или липса на идентификационна маркировка. ''За този период сме проверили и над 400 обекта за търговия на дребно и обекти за обществено хранене'', добави Шиков. По думите му, има и 23 броя проверки има във връзки със сигнали и жалби на граждани. ''Констатациите са следните – връчени са 30 броя предписания за актуализиране на системата за самоконтрол, нередовно водене на технологичните документации; 8 броя акта за установяване на административно нарушение на фирми стопанисващи обекти за търговия с храни, поради липса на здравни книжки на персонала, самоволно разширяване дейността на обекта, неводене на документите по добрите хигиенни практики и т.н'', каза д-р Шиков. Той уточни, че са извършени и проверки в над 240 обекта за производство на храни. Връчени са 6 броя предписания по сградофонд и оборудване, 4 броя акта за установяване на административно нарушение. По думите на директора на Областната дирекция по безопасност на храните, актовете са свързани най-вече с установяване на лоша хигиена в обекта, сградофонд, оборудване, несъответствие на действащото законодателство. ''Бракували сме 480 килограма охладени телешки разфасовки с влошени органолептични показатели и са насочени съответно към екарисаж Варна'', каза още Шиков.
По думите на д-р Шиков, през този сезон най-често се правят проверки в обекти, където се предлага бързоразваляща се храна. Той добави, че такива обекти ще бъдат проверявани редовно.

 

За автора

Сродни публикации