БАБХ работи без прекъсване на място и през формите за дистанционна комуникация » Съвети в земеделието

септември 28, 2023

БАБХ работи без прекъсване на място и през формите за дистанционна комуникация

Акценти

  • Плащанията към администрацията могат да се извършват и по банков път

БАБХ уведомява, че административното обслужване продължава да се извършва на място в Централното управление, ОДБХ и специализираните структури.

Спазват се препоръките на МЗ и Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19.

Дейността на администрацията протича без прекъсване. Административните срокове се запазват без промяна.

Агенцията припомня и формите за дистанционна комуникация: телефони; електронни адреси; лицензирани пощенски оператори и системата за сигурно електронно връчване.

Плащанията към администрацията могат да се извършват и по банков път.

Заявления за предоставяне на административни услуги се приемат по пощата, чрез системата за сигурно електронно връчване, и сканирани и изпратени по електронна поща на адреси: bfsa@bfsa.bg –  за административни услуги, предоставяни от ЦУ на БАБХ и посочените електронни адреси на ОДБХ и специализираните структури на БАБХ в раздел Контакти на Интернет страницата на БАБХ – babh.government.bg – за административни услуги предоставяни от ОДБХ и специализираните структури на БАБХ.

Сигнали, предложения, жалби и запитвания можете да подадете на Горещия телефон на БАБХ – 070012299, онлайн на Интернет страницата на БАБХ, на посочените електронни адреси и чрез системата за сигурно електронно връчване.

Въпросите си можете да зададете на телефоните, посочени в раздел Контакти на Интернет страницата на БАБХ – babh.government.bg, по електронна поща на адреси: bfsa@bfsa.bg –  за Централно управление на БАБХ и посочените електронни адреси на ОДБХ и специализираните структури на БАБХ в раздел Контакти на Интернет страницата на БАБХ – babh.government.bg – за ОДБХ и специализираните структури на БАБХ.

 

 

За автора

Сродни публикации