БАБХ приключи с тематичните проверки по време на зимния туристически сезон » Съвети в земеделието

април 22, 2024

БАБХ приключи с тематичните проверки по време на зимния туристически сезон

Акценти

  • Възбранени и насочени за унищожаване са близо 330 килограма хранителни продукти

За периода от 10 декември 2018 г. до 15 март 2019 г. са извършени 874 инспекции.

Всяка година по време на зимния туристически сезон Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва регулярните тематични проверки. За периода от 10 декември 2018 г. до 15 март 2019 г. са направени 874. Те са обхванали заведения за обществено  хранене, обекти за търговия на дребно с храни, туристически, подвижни, временни, сезонни, с дейност „кетъринг“ обекти, такива, предлагащи услугата „All inclusive“. Всички инспекции са проведени на територията на Смолян, Благоевград, София-град и София-област.

Заради установени административни нарушения са съставени 42 акта. Издадените предписания за отстраняване на установените несъответствия са 132 на брой.

Възбранени и насочени за унищожаване са близо 330 килограма хранителни продукти. Сред тях има такива от животински произход, готови за консумация кулинарни изделия, 22 литра прясно мляко и 14 литра бира без етикетировка и с изтекъл срок на годност.

Спрени от експлоатация за постоянно са 2 обекта. Тези с временно преустановена дейност за лоша текуща хигиена също са 2.

Най-честите констатирани нарушения са:

  • свързани със сградния фонд и оборудването;
  • неправилно етикетираните храни;
  • търговията с храни без идентификационна маркировка за произход и годност;
  • наличие на храни с  изтекъл срок на годност;
  • некоректно водене на записи по Системата за управление и безопасност на храните и лоша хигиена;
  • извършване на дейност в обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните;
  • липса на договори с лицензирани фирми за отстранявани на отпадъците, съгласно изискванията на Регламент ЕО/1069/2010.

Чрез традиционните тематични проверки се осигурява безопасност на предлаганите храни. Цели се гарантиране сигурността и здравето на потребителите при увеличеното търсене и предлагане на стоки и хранителни продукти в този период на годината в зимните ни курорти. Паралелно с това следва да се предотврати всеки опит за злоупотреби от собственици на заведения и хотелиери.

 

Сродни публикации