БАБХ организира информационни срещи в помощ на студенти » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

БАБХ организира информационни срещи в помощ на студенти

Акценти

  • Миналата седмица, на 13 март, се проведе първата среща от този формат, която беше на тема „Профилактичната програма при животните“

Бъдещите ветеринарни лекари и зооинженери ще имат възможността да дискутират актуални теми с различни лектори

Съвместна инициатива стартират от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и университетите с ветеринарномедицински специалности у нас. Целта е да се организират и провеждат регулярни срещи със студенти по актуални съвременни въпроси и практики, които са свързани с професията ветеринарен лекар и зооинженер.

Миналата седмица, на 13 март, се проведе първата среща от този формат. Тя беше на тема „Профилактичната програма при животните“. Лектор беше д-р Георги Чобанов– директор дирекция Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите (ЗХОЖКФ). Тракийски университет – Стара Загора посрещна желаещите да слушат по темата.

В рамките на дисциплината „Обществено ветеринарно дело и законодателство“ бяха коментирани предизвикателства, които следва да бъдат преодолени за справяне със заразните заболявания със значимо икономическо въздействие за страната.

Подробна информация беше дадена и за разликите между различните болести, начина за категоризирането им въз основа на оценката на риска. Не бяха омаловажени данните и за значението им в чисто икономически и финансов план за конкретни сектори. Лекторът обърна внимание на споделената отговорност между ветеринарните специалисти и стопаните, от която зависи здравето и защитата на животните.

Бъдещите ветеринарни лекари и зооинженери имат нужда да участват в подобни образователни инициативи. По тази причина БАБХ планира още по-активно сътрудничество с образователните институции. Необходимо е младите да получат ясна и подробна информация относно съвременните тенденции, международния опит и експертизата, които контролния орган има. Предвидено е и занапред да се организират още срещи със студенти в университетите в страната по различни ключови и актуални теми.

 

 

Сродни публикации