БАБХ засилва надзора над всички животновъдни обекти – пасища » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

БАБХ засилва надзора над всички животновъдни обекти – пасища

Акценти

  • Всяка втора седмица от месеца ще се докладва на изпълнителния директор на БАБХ

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва проверки на всички животновъдни обекти – пасища, в които се отглеждат селскостопански животни.

Засилва се контрола на животновъдните обекти – пасища след издадена заповед на изпълнителния директор на БАБХ.

Директорите на регионалните структури на Агенцията ще организират предстоящите проверки. Те трябва да създадат условия за поетапното извършване на физически и документални проверки на обекти и на пасища. Така ще се осигури спазване изискванията на действащото законодателство в областта на хуманното отношение, идентификацията и здравеопазването на селскостопанските животни.

При необходимост ще се търси съдействие от общинската администрация. Директорите на Областните дирекции по безопасност на храните ще докладват всяка втора седмица от месеца на изпълнителния директор за всички констатирани нарушения в действащото законодателство и за предприетите от тях действия за отстраняване на констатираните несъответствия.

Ще се проверяват условията за отглеждане, превенция на заболявания и отчитане на броя и вида на животните. Ще се следи също и хуманното отношение към животните и здравния им статус. Проверките ще продължат до 8 март 2019 г.

При неспазване на ветеринарномедицинските изисквания при отглеждането на животните в пасища, инспекторите от отдел „Здравеопазване на животните“ ще предприемат действия по изготвяне на предписания за отстраняване на несъответствията и при необходимост за транспортиране/придвижване на животните до постоянния им животновъден обект, съставяне на актове за установени административни нарушения при наличие на такива по разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

БАБХ

 

Сродни публикации