БАБХ забрани достъпа до свиневъдните обекти за определени лица » Съвети в земеделието

юни 02, 2023

БАБХ забрани достъпа до свиневъдните обекти за определени лица

Акценти

  • Забранява се допускането на контакт между домашните и дивите свине

Разширен е обхватът на буферните териториите в страната

Със заповедта на изп. директор на Българската агенция по безопасност на храните на 13 февруари беше обявен първично възникнал случа на болестта Африканска чума при дивите свине.

Определена е инфекциозна зона, в която попада гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна. Буферната зона включва всички останали населени места от област Варна.

Възложено е извършването на преброяване и актуализация на данните за домашните свине ви животновъдните обекти в информационната система ВетИС.

Разпоредено е извършването на ежеседмични клинични прегледи за чума по домашните свине и др. заразни болести в обектите, където се отглеждат домашни животни. Така следва да се установи наличието на заболяване при 5% разпространение на болестта и при 95 % достоверност. Резултатите от прегледите трябва да бъдат документирани.

Забранява се допускането на контакт между домашните и дивите свине. За целта домашните животни следва да бъдат отглеждани на закрито или в ограждения.

Официален ветеринарен лекар следва да вземе двойни кръвни проби (цвят кръв и серум) от домашните животните в инфектираната зона.

Със Заповед № РД 11-322/13.02.2019 г. са променени обхвата на инфектираните територии и  буферните зони както и изискванията за съхраняване на труповете от отстреляни диви свине. Изменени са и изискванията за измиване и дезинфекция на дейностите свързани с унищожаване на труповете.

Забранява се транспортирането на домашни животни.

Забранява се и достъпът на хората до свиневъдните обекти в случай, че са имали контакт с диви свине в рамките на до 48 часа по-рано. Тази мярка има за цел ограничаване риска от механично внасяне на вируса в свиневъдните обекти.

Пълният набор от ограничения и забрани може да прочете ТУК.

 

Сродни публикации