БАБХ възбрани маслинови и растителни масла » Съвети в земеделието

април 23, 2024

БАБХ възбрани маслинови и растителни масла

Акценти

  • Общо 2 542  броя са възбранените от продажба количества маслинови масла

Установените нарушения и издадените предписания намаляват.

От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са извършили 1 153 проверки на предлаганите маслинови масла  и  растителни  масла  смес, с вложено в състава им маслиново масло. Инспектирани са всички области в страната.

Посочените хранителни продукти бяха подложени на извънредна тематична проверка. В нея бяха включени:

  • обекти за производство и/или бутилиране на маслинови масла и смеси от растителни масла с вложено в състава им маслиново масло;
  • супермаркети и хранителни магазини, продаващи маслинови масла;
  • складове за търговия на едро и дребно;
  • централни складове на търговските вериги в страната.

Издадени са 22 предписания за възбрана на реализацията на неотговарящи на стандартите за търговия маслинови масла. Съставени са 3 акта за установяване на административно нарушение. Общо 2 542  броя са възбранените от продажба количества маслинови масла, в  бутилки от 0.5 литра  и  от 1 литър.

При проверката беше установено, че на българския пазар се предлагат десетки видове маслинови масла. Те са с произход предимно от Гърция, Испания, Италия и Португалия, доставени от търговски  фирми – разпространители.

При анализа на резултатите ясно се очертава тенденцията за голямо разнообразие на българския пазар. На него преобладават продажбите на „Маслиново масло от маслиново кюспе“ и „Маслиново масло, съставено от рафинирани и необработени маслинови масла“. Предлагат се и висококачествените „Маслиново масло Екстра virgin“ и „Маслиново масло Virgin“.

От обобщените резултати става ясно, че има значително подобрение по отношение на съответствието на маслиновите масла в търговската мрежа с изискванията на европейското законодателство и по-конкретно със Стандартите за търговия с маслиново масло в Европейската общност. Те са приети с Регламент (ЕС) № 29/2012 г. и са задължителни за страните членки.

Резултатите от проверките са показали спад в броя на нарушенията и издадените предписания. Те са с 22 по-малко спрямо отчетените 183 през 2017 г. От БАБХ са упражнили официален контрол за спазването на изискванията към маслиновите масла от отговорните стопански субекти. Проверени са етикетировките на продуктите.

Какви са най-честите нарушения?

Най-често констатираните несъответствия са свързани с етикетирането. Не е налична категорията на маслиновото масло. Липсва информация на етикета на български език. Не са посочени данни за произход, производител или дистрибутор.

Установено е и предлагане на пазара на така наречените „Салатени миксове“ с неразрешени съставки. При проверките е констатирано наличие на смеси от зехтини и слънчогледово олио с вложени оцветители, консерванти и ароматизанти.

За установените несъответствия хранителните продукти са изтеглени от пазара. Те са върнати в производствените обекти и са пренасочени за нехранителни цели, включително и унищожаване.

Проверките имат за цел установяване спазването на законодателството за храните. Във връзка с констатациите от тематичната проверка БАБХ, като контролен орган, ще продължи инспекциите в обектите с установени нарушения. Така следва да се проследи изпълнението на издадените предписания, изтегляне и връщане на несъответстващите продукти към доставчиците.

 

Сродни публикации