БАБХ апелира за спазване на мерките за ограничаване разпространението на АЧС » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

БАБХ апелира за спазване на мерките за ограничаване разпространението на АЧС

Акценти

  • Кметовете и кметските наместници следва да организират обезвреждането на странични животински продукти

През изминалите дни бяха подадени няколко сигнала за изхвърлени отпадъци от свинско месо на нерегламентирани места.

По тази причина от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомнят, че съгласно чл. 133, ал.2, т. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, кметовете и кметските наместници следва да организират обезвреждането на странични животински продукти. Законово определените мерки включват предпазването на околната среда от разпространение на зарази по животните и хората. Епизоотичните комисии заедно с кметовете и кметските наместници определят местата за обезвреждане на страничните животински продукти. Паралелно с това упражняват и контрол върху изпълнението на тези дейности.

От БАБХ вече извършват проверки за изпълнението на прилаганите мерки за ограничаване разпространението на Африканската чума по свинете.

Всички експерти на БАБХ в страната са в постоянна комуникация с областните епизоотични комисии. По този начин следва да се изпълняват адекватно превантивните мерки за недопускане на зарази, вследствие на нерегламентирано унищожаване.

 

Сродни публикации