БАБХ алармират за житни мухи по есенниците » Съвети в земеделието

октомври 03, 2023

БАБХ алармират за житни мухи по есенниците

Акценти

  • В  момента  се  извършват  масови  третирания  с  инсектициди  на  по-късно засетите площи  с  есенници

Топлото и сухо време създаде подходящи условия за развитие на вредители по посевите

В резултат от извършените дейности по наблюдение, диагностика, прогнозиране и сигнализация в областта на растителната защита от БАБХ предупреждават за опасност по посевите. Към момента условията са изключително подходящи за поява и развитие на неприятели по пшеницата и ечемика. Причината за това се корени в сухото и топло за сезона време, както и в температурите преминаващи нормата.
По оперативни данни повечето площи със зърнените култури са засети в оптималните срокове. Липсата на влага не позволи на по-късно засетите посеви да поникнат. За разлика от тях ранните са вече във  фенофaза  втори-трети  лист, но развитието им се забавя поради засушаването. При част от посевите се наблюдава неравномерно поникване.

Видове вредители

Наблюдава се развитието на житни мухи(Хесенска муха – Mayetiola destructor; Житна тревна муха – Opomyza florum; Шведски мухи – Oscinella spp; Черна пшеничена муха – Phorbia fumigate; Житна стъблена муха – Chlorops  pumilionis).

По новопоникналите растения се наблюдават по-сериозно поражение. Те са причинени от ларвите на вредителите, разпространили се масово по ранните посеви. Още в края на месец септември и началото на октомври в значителна част от тях е констатирана висока плътност, надвишаваща прага на икономическа вредност.

В  момента се извършват масови третирания с инсектициди на по-късно засетите площи с есенници. Според специалисти от БАБХ много от зърнопроизводителите подценяват тази група вредители, както и намножаването на листни въшки, трипсове и др.

Как могат да се намалят щетите от неприятелите по посевите?

За намаляване плътността и повредите от житните мухи имат значение редица агротехнически мероприятия.

  • Сортовете, склонни към по-силно братене, се развиват по-бързо и са по-устойчиви на повредите от житните мухи.
  • Спазване на сеитбообращения с пространствена изолация, намалява плътността на мухите.
  • Премахването на някои плевели, например на пирея, намалява силно плътността на житните мухи и други неприятели, които се развиват върху плевелната растителност.
  • Ранната есенна сеитба подпомага намножаването на житните мухи, тъй като поникването на посевите съвпада с летежа на есенните  поколения. Ето защо сроковете за сеитба са от голямо значение. При зимната пшеница най-благоприятен е периодът от 1 до 25-30  октомври, а за ечемика –от  1  до  20  октомври. Само в някои полупланински райони е допустима сеитба в края на септември.

  • Оптималната посевна норма, която осигурява гъсти посеви, намалява повредите от житните мухи.
  • Химичната борба се провежда при доказана необходимост или ако са нарушени основните  агротехнически изисквания  (при  монокултурно отглеждане, неспазване на срокове за сеитба и т.н.) и се очаква силно нападение от житните мухи.

Списъкът с разрешените продукти за растителна защита може да видите ТУК.

 

Сродни публикации