АЧС засегна свинекомплекс с близо 17 000 прасета » Съвети в земеделието

април 22, 2024

АЧС засегна свинекомплекс с близо 17 000 прасета

Акценти

  • Ще се проверява и за нерегламентирани придвижвания и/или търговия на домашни свине

Продължава умъртвяването на животните в свинекомплекса.

Ново огнище на Африканска чума по свинете констатира  ългарската агенция по безопасност на храните (БАБХ) през изминалите почивни дни. То е установено в свинекомплекс, намиращ се в село Николово, община Русе, област Русе. От животните са взети проби за изследване. Националната референтна лаборатория към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София ги е потвърдила като положителни за АЧС.

Обектът се намира на 9 км от границата с Румъния. Той попада в зона с регионализация на база риск, свързан с епизоотичната обстановка с АЧС (Част I), съгласно Приложение към Решение за изменение на Комисията (ЕС) 2014/709.

Положителните за АЧС проби са получени в рамките на провеждания засилен лабораторен надзор на заболяването в свиневъдните обекти.

Какви мерки, ограничения и забрани бяха наложени в свинекомплекса?

По данни на БАБХ засегнатият свинекомплекс е със затворен производствен цикъл. В него се отглеждат общо около 17 000 броя свине от различна възрастова категория.

От Областната дирекция по безопасност на храните в Русе (ОДБХ-Русе) веднага е издаден акт за възбрана за движение на свине към и от обекта. Паралелно с това е проведено епизоотично проучване за движението на свине, фураж, транспортни средства и хора от и към обекта. Извършени са и проверки на кланиците, в които са изпращани свине за клане. Месо и продукти, добити от свине от тази ферма, са възбранени и подлежат на унищожаване.

Съгласно Наредба № 102 от 21.08.2006 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им (обн. в ДВ. бр. 83 от 13.10.2006 г.) и Плана за спешни действия при контрол на АЧС са предприети мерки за ограничаване разпространението на заразата.

Домашните свине в 3 км предпазна зона трябва да бъдат принудителното умъртвяване по хуманен начин, а труповете им – обезвредени. При изпълнението на тези дейности ще бъдат спазени изискванията на Наредба № 22 за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване.

В 10 км надзорна зона се намира една индустриална ферма в село Юделник, община Сливо поле. Освен това има и обекти – тип „лично стопанство“.

В тази зона се забранява се търговията, придвижването и транспортирането на живи свине. Предвидено е от ОДБХ-Русе да извършват клинични прегледи на домашни свине в населени места. Освен това ще се вземат проби за вирусологично изследване с цел гарантиране откриването на заболяването АЧС.

Ще се проверява и за нерегламентирани придвижвания и/или търговия на домашни свине. На всички нарушители на тези забрани ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение. Транспортираните животни ще бъдат незабавно и хуманно умъртвени.

 

Сродни публикации