Африканска чума по свинете има вече и у нас » Съвети в земеделието

юни 19, 2024

Африканска чума по свинете има вече и у нас

Акценти

  • В сила са забраните за търговия, транспорт и придвижване на домашни свине в област Варна

Положителни са първите проби от домашни свине

В края на миналата седмица, от село Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна беше подаден сигнал заради съмнение за зараза с Африканска чума по свинете. Земеделски производител, които отглежда 7 прасета в стопанството си, тип „заден двор“ е наблюдавал повишена заболеваемост. От Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) са извършили незабавна проверка. Взети са проби, а резултатите от тях са с положителен резултат за наличие на инфекция с вируса.

Предприети са мерки за недопускане разпространението на заразата и ликвидиране на огнището. Съгласно заповед на изпълнителни директор на БАБХ прасетата ще бъдат евтаназирани и унищожени. Около село Тутраканци има обявена 3 км предпазна зона. Тя включва и с. Бозвелийско, общ. Провадия. Около огнището е обявена и 10 км наблюдавана зона, в която влизат населените места от следните общини: Провадия, Аврен, Долни Чифлик, Дългопол. Четирите общини се намират във Варненска област.

Предстои именно там да започне преброяване на домашните свине и животновъдните обекти. Целта е да бъдат актуализирани данните в системата ВетИС. Ще бъдат извършвани и ежеседмични прегледи както за чума по прасетата, така и за други заразни заболявания.

Наложени са вече и забрани за търговия, транспорт и придвижване на домашни свине в област Варна. Допуска се тези действия да бъдат извършвани само и единствено след разрешение на официален ветеринарен лекар, при преминаване транзит и в случай, че е необходимо животните да бъдат транспортирани с цел незабавно клане. Забранени са всички действия по организиране и провеждане на пазари, тържища и изложби в областта. Задължително е незабавното затваряне във фермите на всички животни от породите Източнобалканска свиня и нейните кръстоски. До отмяна на заповедта те в никакъв случаи не трябва да бъдат извеждани по пасищата.

Земеделските производители, чиито животни ще бъдат избити имат право и ще получат обезщетения съгласно чл. 141-148 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове.

 

Сродни публикации