Атидже Алиева-Вели временно поема ПРСР » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Атидже Алиева-Вели временно поема ПРСР

Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” – РА (ДФЗ) Атанас Добрев назначи Атидже Алиева-Вели временно да отговаря за прилагането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), до назначаването на нов заместник-изпълнителен директор. Алиева-Вели продължава да отговаря и за ресорите „Селскостопански пазарни механизми”, „Технически инспекторат” и „Рибарство и аквакултури”. Атанас Добрев каза пред екипа на институцията, че вярва в професионалните качества на Алиева-Вели, която познава в дълбочина проблематиката в ПРСР и вече осма година работи в структурата.

Алиева-Вели е назначена в ДФЗ като експерт в сектор „Мляко” в началото на 2007 г. До 2011 г. последователно заема длъжностите старши експерт, главен експерт и началник на сектора. През 2011 г. оглавява отдел „Методология и контрол” в дирекция Договориране по ПРСР. Алиева-Вели участва активно в разработването и актуализирането на правилата за работа в дирекцията. Има опит и в отчитането на напредъка по прилагане на мерките от ПРСР, както и в анализа на пропуските и проблемите по прилагането й в координацията с ЕК. Участвала е в много обучения и обмяна на опит с други страни-членки на ЕС.

 

За автора

Сродни публикации