Асоциацията на земеделските производители и Булстрад ще работят заедно » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Асоциацията на земеделските производители и Булстрад ще работят заедно

Земеделските стопани ще трябва да подобрят своите умения за преценката на евентуални бъдещи рискове за продукцията им, ако не желаят природните бедствия да ги изненадват неприятно, както се случи за пореден път през последните месеци. Това е една от целите на подписания меморандум между Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) и застрахователната компания "Булстрад Виена иншурънс груп".


Двете страни обявиха, че изменението на климата, което води със себе си повече природни катаклизми, е причина да започнат проекта. Целта е да се популяризират сред земеделците услугите, които застрахователите предлагат. "Надявам се земеделските производители да погледнат с друго око на застраховките и да минимизираме загубите", коментира Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ. От асоциацията обясниха, че сега загубите на стопаните са доста големи заради природните бедствия. "Булстрад" ще трябва да изплати около 1.8 млн. лв. само за щетите върху земеделските култури, регистрирани през последните 45 дни, обясниха от компанията. Двете страни се надяват на по-добро взаимно опознаване, а от застрахователя ще разчитат и на международния опит на Vienna Insurance Group, от която са част.

 

Ниска застрахователна култура

 

Слабата финансова култура стои в основата на тежките загуби, които ще бъдат посрещнати през 2014 г., смятат от застрахователя и от АЗПБ. Според партньорите главни причини за това са незадоволителните икономически познания на предприемачите, както и фактът, че на са малко случаите, в които те са срещали некоректното отношение на застрахователите, изразяващо се в опити да бъде избегнато покриването на щетите. Недостатъчно прозрачният сектор е още една пречка пред по-адекватните действия на земевладелците. "Засега ние търсим производителите, те ни търсят по-малко", коментира Румен Янчев.


Все пак от АЗПБ твърдят, че нещата вървят в положителна посока, след като тенденцията е броят на застрахованите производители да нараства, въпреки че това се случва изключително бавно. Тези резултати се базират на липсващата логистика в държавата. Засега все още не се води експертна статистика за размера на добивите на отделните производители, което затруднява връзките между застрахователи и земеделски производители, обобщиха от "Булстрад" и асоциацията.


Изискванията на фонд "Земеделие" за задължително застраховане също не са постигнали достатъчен ефект. От АЗПБ се надяват, че очакваните финансови механизми на Европейската комисия ще доведат до промяна.

 

 

Събуждане на финансовата грамотност

 

През последните години се отчита нарастване на размера на застрахованите площи, като ако преди се преобладавали малки производители, то сега на преден план стоят големите. Най-добре се справят кооперациите, които се характеризират като "грижовни стопани" и икономически играчи с опит, коментираха от "Булстрад". Става въпрос за хора, натрупали средства от друг бизнес, които се заемат със земеделие и вече имат достатъчно финансова култура, за да търсят сами застраховки.


Условията, които застрахователите предлагат в България, се различават от тези в чужбина единствено по размера на сумата по думите на Янчев. Например земеделците, чийто имот е по-голям и разпокъсан, се ползват с някои отстъпки, защото възможността цялата им реколта да бъде засегната при бедствие е по-малка. Авансовият бонус е друг популярен продукт на пазара, като при него застрахованият изплаща 80% от застраховката, а останалите 20% само в случай на щета. От всички видове продукти, предлагани в развитите държави, в България липсва единствено застраховка срещу суша, популярна в държави като САЩ и Канада. "Булстрад" се надяват, че земеделците ще си вземат поука от щетите в последните месеци и ще се активизират в търсенето на застраховки през есента.

 

За автора

Сродни публикации