Апаши от сега се запасяват с дърва за огрев » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

Апаши от сега се запасяват с дърва за огрев

Акценти

  • 18,61 куб.м. строителна дървесина от вида червен дъб е конфискувана

Само за мината седмица на територията на Северноцентралното държавно предприятие 25,8 куб. м дървесина са станали обект на посегателство.

7 общо са констатираните нарушения на Закона за горите. През разглеждания период проверки са извършвали служители на предприятието и териториалните му поделения в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. Едно от нарушенията все още е с неизвестен извършител. На останалите нарушители са издадени актове, които са придвижени по компетентност за налагане на наказания.

18,61 куб.м. строителна дървесина от вида червен дъб е конфискувана. Тя е била без задължителната контролна горска марка. Инспекторите са установили, че дървеният материал е бил нерегламентирано транспортиран до с. Нова Попина, община Ситово. Служителите на ДГС – Силистра са задържали дървесината.

Само в рамките на миналата седмица са извършени 471 проверки при изпълнение на регулярните дейности по опазване на горските територии. Служители на СЦДП и поделенията му са инспектирали 126 обекта за дърводобив. Проверени са:

  • – 196 превозни средства;
  • – 77 физически лица;
  • – 72-ма ловци.

През последната седмица, в териториалния обхват на предприятието няма констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча.

 

Сродни публикации