Анкетьори и контрольори минават обучение преди преброяването на стопанствата » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Анкетьори и контрольори минават обучение преди преброяването на стопанствата

Акценти

  • Стопаните, които ще участват в преброяването следва да обработват най-малко 0,5 хектара използваема земеделска площ или  0,3 хектара обработваема земя

Пробното преброяване ще започне на 1 септември тази година

В предстоящото, през 2020 г., преброяване стана ясно, че ще бъдат включени повече от 200 000 земеделски стопанства. Предвидено е анкетирането да стартира на 1 септември и да продължи до 18 декември 2020 г. Тези срокове са определени и разписани в Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. Той беше обнародван в брой 22 на „Държавен вестник“ от 15.03.2019 г.

Кога и как ще се проведе преброяването на земеделските стопанства

Съгласно одобрените текстове преброяването чрез интернет ще се проведе от 1 до 18 септември 2020 г. През този период земеделските стопани ще имат възможността да използват уеб-базирано приложение и да попълнят електронен въпросник.

В периода до 18 декември, след приключване на интернет преброяването, информацията ще бъде събирана с помощта на анкетьори. Те ще провеждат интервю със земеделските стопани или управителите на стопанствата. Предвидено е да се попълва въпросник на хартиен носител или данните да се въвеждат онлайн с помощта на преносимо електронно устройство.

Предстои тази година от 1 септември до 11 октомври на територията на страната да се проведе пробно преброяване.

Стопаните, които ще бъдат включени в списъка за участие в преброяването следва да обработват най-малко 0,5 хектара използваема земеделска площ или  0,3 хектара обработваема земя. Предвидено е да бъдат анкетирани и фермерите, които имат животни.

Анкетьорите и контрольорите ще преминат задължителни обучения, за да могат да участват в преброяването.

Контролът за изчерпателност и точност на информацията ще завърши три месеца след края на анкетирането.

 

Сродни публикации