Американско кафяво говедо » Съвети в земеделието

ноември 16, 2019

Американско кафяво говедо

Акценти

  • Американските кафяви говеда са по-едри и с по-добри растежни способности от Кафявите в Европа

Произход – Създадено е в САЩ на основата на внесените от Швейцария Кафяви говеда, селекционирани за високо живо тегло, висока млечност и нисък процент мастни вещества.

Тази селекционна цел е изменила и продуктивния тип на породата, като я превръща в специализирана за мляко с типичните подчертани млечни форми. В Европа и цял свят наричат тази порода Американска кафява, а в САЩ името й е Швейцарско кафяво, което идва от произхода й.

 

Цвят

Оцветяването на животните от тази порода е по-светло от характерното за Кафявото алпийско – сиво-кафяв цвят. Всички останали характерни ек-стериорни особености в оцветя-ването са запазени (фиг. 1).

Фиг. 1 Крава от Американската кафява порода.

 

Едрина

Американските кафяви говеда са по-едри и с по-добри растежни способности от Кафявите в Европа. Живата маса на пълновъзрастните крави е 600-650 кг., на биците 900-1100 кг. Телетата се раждат при висока жива маса – 40-42 кг

Това е най-къснозрялата от всички породи за мляко, като по-късно достига и максимална млечност.

 

Темперамент

Кравите са спокойни и лесно приспособими.

Използване на пашата. Животните от тази порода отлично използват богатите пасища, те са издържливи и активни. По-чувствителни са към качеството и пълно-ценността на дажбите.

Продуктивност

Средната млечност на контролираните крави в САЩ през 1984 год. е 5939 кг с 4.10% млечна мазнина. Рекордът за пожизнена млечност принадлежи на крава Ивета 296971, която за 4515 дойни дни е дала общо 139966 кг. мляко с 6172 к§ млечно масло.

Бици от породата Американско кафяво говедо се използват за подобряване на млечната продуктивност на кафявите крави във всички страни, в т.ч. и в Швейцария.

 

Сродни публикации