Активизира се плевелната растителност в посевите във Варненско заради честите валежи » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Активизира се плевелната растителност в посевите във Варненско заради честите валежи

Забелязва се активизиране на плевелната растителност в посевите във Варненска област заради честите валежи, повишаването на продуктивната влага в почвата и повишаването на средно дневните температури. Това съобщи Георги Борисов, директор на Областна дирекция „Земеделие” – Варна. Общата констатация от направеното пълно обследване за състоянието на есенните посеви показва, че 53,8 % от площите с пшеница са в много добро състояние, 41,8 % са в добро и 4,4 % в средно. 58,5% от посевите с ечемик са в много добро състояние, 23,7 % са в добро, а 17,8 % – в средно. Георги Борисов допълни, че посевите към момента са в добро и много добро здравно и физиологично състояние, умерено гарнирани, средно по три продуктивни братя. При благоприятни климатични условия за развитието им до края на вегетацията се очакват сравнително добри добиви за стопанската 2013/2014 година. От направеното обследване прогнозните добиви за пшеницата са от 380 -520 кг/дка, а от ечемика 300 – 480 кг/дка. Те ще бъдат достижими, ако се овладее неразпространението на зарази.

 

За автора

Сродни публикации