Агротехническите мероприятия са една от основните причини за изчезването на пчелните семейства » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Агротехническите мероприятия са една от основните причини за изчезването на пчелните семейства

Агротехническите мероприятия са една от основните причини за изчезването на пчелните семейства, смятат производители. По думите им е желателно пчелините да са разположени в предпланински или изолирани зони, където липсва интензивна селскостопанска дейност. Това е и основната разлика между биомеда и конвенционалния мед. Разликата не е във вкусовите или цветовите свойства на меда, а в гарантираната система за контрол, която не допуска замърсявания. Следи се в какъв район е поставен пчелина и дали в близост не се използват лекарствени препарати. ''Това е системата за контрол, т.е. тя гарантира чистотата на крайния продукт въз основа на дейността на пчеларя. При конвенционалния мед гаранция дава пълното изследване, което обаче не си струва за един буркан мед. Гарантирането за чистота на този мед струва от порядъка на 1000 лева или 500 – 600 евро. Никой не го прави от по-дребните вериги магазини и затова световната търговия върви в големи количества, за да могат да се правят тези анализи и те да не се отразят съществено върху цената'', заяви биопчелар пред „Фокус“. По думите му предпочитано и от потребителя, и от производителя, е системата за контрол да бъде вкарана при самия производител. Така той контролира и гарантира чистотата на крайния си продукт.

 

За автора

Сродни публикации