Растениевъдство - юни » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Растениевъдство – юни

Пшеница и ечемик

Трябва да продължат наблюденията за нападение от житна дървеница, листните въшки, класовите акари и развитие на брашнеста мана, септориоза и фузариум.
Третиранията срещу вредната житна дървеница започват при плътност 2 и повече ларви на м2. При семепроизводните посеви при 1-1,5 бр./м2 е необходимо да се изведе химична борба с оглед опазване на кълняемостта. Ларвите от трета възраст смучат сок от плевите, които побеляват.

Срещу ларвите и възрастните на дървеницата се третира с Дурсбан 4 Е – 175 мл/дка; Децис 2,5 ЕК – 30 мл/дка и други инсектициди от групата на синтетичните пиретроиди.

Пшениченият трипс смуче сок от листата и класовете. Да се третира ако се открият 30 броя ларви в 1 клас в семепроизводните посеви.

Борбата с пшеничен трипс се води с Вазтак нов 100 ЕК – 12,5 мл/дка, Моспилан 20 СП – 12,5 мл/дка, Децис 2,5 ЕК – 30 мл/дка и др.

Обикновена житна пиявица – при установяване на плътност над прага на икономическа вредност – 30 бр. възрастни на 1 кв.м. или 2 ларви на растение трябва да се изведе борбата с някои от инсектицидите за вредна житна дървеница.

До края на месец юни може да започне жътвата на ечемика. Посевите се обследват за полски мишки, за появата на ленточна болест по растенията. Определя се степента и вида на заплевелеността на посевите.

Овес

Трябва да се следи за нападение от житна пиявица и при нужда да се третира с регистрирани за целта инсектициди.

Слънчоглед

При поява на черни петна във фаза бутонизация се третира с Пънч 40 ЕК – 0,03%.
Срещу склеротийното увяхваме и сиво гниене по питите се използва Пиктор СК 50 мл/дка.

Царевица

През юни трябва да приключи борбата с плевелите – механизирана или чрез използване на вегетационни хербециди. Следи се за появата на царевичния пробивач в посевите. При царевица за зърно ПИВ при фаза на културата 6-8 лист е 10 броя гъсеници на 100 растения, а за семепроизводство 3 броя на 100 растения. При нужда царевичните посеви се трябва да се подхранят допълнително със азотни торове. През периода се прави последното окопаване със загърляне.

Люцерна

Трябва да се извърши пръскане срещу люцерновия листояд, люцерновия хоботник, люцернова нощенка за опазване на новия откос. Това пръскане се прави, ако плътността на неприятелите е 25-30 бр. ларви на 1 кв.м.

Картофи

Основни вредители за периода са картофената мана, кафявите листни петна и колорадския бръмбар. Срещу маната и кафявите листни петна се третира с контакни или със системни фунгициди с лечебно действие – Дитан ДГ – 200 г/дка, Ридомил Голд МЦ 68 ВГ – 200 г/дка, Корсейт – 200 г/дка и др.

През този месец започва прибирането на ранните картофи.

При картофите през юни се води основно борба срещу ларвите на колорадския бръмбар от различни възрасти, в зависимост от надморската височина и маната.

При извеждане на борбата с колорадския бръмбар трябва да се ползват два или три препарата с различен механизъм на действие, които да бъдат редувани:

  • първо пръскане с Нуреле Дурсбан 4 Е – 50-60 мл/дка;
  • второ пръскане с Моспилан 20 СП – 6 гр/дка
  • трето пръскане с Децис 2.5 ЕК, Вазтак нов 100 ЕК и други перитроиди.