Растениевъдство - февруари » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Растениевъдство – февруари

Метеорологичните условия през февруари се характеризират със затопляния, напомнящи за пролетта, както и с резки застудявания, типични за зимните месеци. Месечната амплитуда на температурните колебания е сравнително голяма ( от минус 35 градуса до плюс 28 градуса ). Средната месечна температура за страната се движи между -1 и 3 градуса. Валежите през този месец са сравнително малко – около 30-40 л/кв. м. Слънцето е все още ниско, бавно нарастват греенето му и слънчевите дни, а намаляват облачните дни и относителната влажност. Денят продължава 10:33 ч.

И през февруари преобладават мрачните и типичните за зимата мразовити дни, но в сравнение с януари има по-голяма възможност за работа на полето.
В края на месеца в отделни райони на страната започва развитието на някои от овощните и ягодоплодните растения, а заедно с това и развитието на причинителите на болести и неприятели.

 

ПРОЛЕТНИ ЖИТНИ КУЛТУРИ

През февруари започва сеитбата на пролетния ечемик и овес. Задължително трябва да се засяват обеззаразени семена. Използват се следните препарати: Витавакс 200 ВП – 200г/100 кг семе срещу праховита главня и ленточна болест по ечемика, Дивидент Стар 036 ФС – 150 мл/100 г семе в 4 л вода.

 

ЗИМНИ ЖИТНИ КУЛТУРИ-ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК

Ранното пролетно азотно торене се извършва преди възобновяване на вегетацията в периода края на февруари и началото на март. Преди започване на вегетацията житните растения са най-изтощени от зимния период, с изчерпани въглехидратни резерви и поради това имат нужда от лесноусвоима азотна храна. Ефективността на торенето зависи от редица условия – състояние на посева, климатичните условия, сортът и не на последно място запасеността на почвата с минерален азот. За тази цел е необходимо да се вземат почвени проби по определена методика, като на базата на извършения агрохимичен анализ и очаквания добив се определя нормата на торене. Амониевата селитра може да се внася на всички почви. Карбамидът се използва при наличие на дебела снежна покривка, замръзнала или преовлажнена почва. Карбамидът не е подходящ за торене на почви с алкална реакция и температура на въздуха над 6 градуса. При зимните житни култури продължава вредната дейност на ларвите на житния бегач. Те надъвкват листата и може да унищожат част от растенията. Повредените органи изсъхват, добиват кафяв цвят и приличат на топчици от кълчища. През февруари борбата с ларвите на житния бегач започва да се води при ПИВ 3-4 бр. на кв.м. За борба с него може да се използва Дурсбан 4 ЕК – 150 мл/дка и др.

 

МЕРОПРИЯТИЯ В СТАРИ ЛЮЦЕРНОВИ ПОСЕВИ

За ефикасна борба с плевелите в люцерновите посеви се препоръчва извънвегетационното третиране с хербицидите: Зенкор 70 ВП – 80 г/дка и др. По време на вегетацията за борба с едногодишните и многогодишните житни плевели подходящи хербициди са: Ажил – 80 мл/дка, Фокус Ултра – 100 мл/дка и др. Борбата с кускутата се извежда с хербицидите: Реглон – 300 мл/дка или 10% р-р на амониева селитра. Третирането се провежда след покосяване на заразения участък, до 3-4 дни след изнасяне на фуражната маса. В случаите когато е пропуснато третирането с хербициди, покосяването на първия откос се прави преждевременно, за да не се допуска осеменяване на плевелите.

Месец февруари е подходящ период за сеитба на кориандър, резене, анасон, кимион, ким, и копър. Препоръчително е за сеитба да се използват семена от последната реколта. Те трябва да бъдат добре почистени. Отстраняват се повредените от семеяда семена. Важно условие е почвата да бъде добре подготвена и чиста от плевели.