Растениевъдство - септември » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Растениевъдство – септември

Складовете за съхранение на зърно трябва да се обеззаразят.

До момента пролетните култури са в добро състояние и това е вследствие на падналите валежи през периода на вегетация. Трябва да продължат мероприятията за прибиране на пролетниците. Приключва прибирането на слънчогледа и започва прибирането на царевицата и цвеклото .Започва прибирането на картофите късно производство.

Препоръчва се навременно прибиране на реколтата и обработка на площите, тъй като те са подходящи предшественици за есенниците.

Продължава подготовката за засяване на площите, които са предназначени за есенници. При подходяща влажност на почвата през първата десетдневка се извършва “подметка” на стърнищата с дискова брана. Това е особено важно мероприятие, когато е предвидено повторно засяване на зимна житна култура.
Трябва да се знае, че е забранено паленето на растителни остатъци на полето.

За унищожаване на многогодишните плевели – балур от коренища, паламида, поветица и др., преди основната обработка трябва да се направи третиране с тоталните хербициди на база глифозат (Раундъп, Глифоган 480 СЛ, Глифозат 360-И, НАСА 360 СЛ) в доза 400-1200 мл/дка. Изораването на третираните площи трябва да стане след две-три седмици, за да може системният тотален хербицид да се проникне до кореновата система на плевелите.

При подходяща влажност през втората половина на месеца може да започне дълбоката оран на площи, определени за пролетни култури в сеитбообръщението. Препоръчваме да се извършва с обръщателен плуг на дълбочина 25-35 см., в зависимост от дълбочината на орния слой. Площите, предвидени за есенници трябва веднага да се култивират, а за пролетниците се оставят да зимуват като черна угар.

Подготвя се почвата за сеитба на рапица, грахови смески, ечемик и пшеница. Прибират се слънчогледът, царевицата, люцерната.

Оптималните срокове за извършване на сеитба са:

 • Зимна маслодайна рапица – 01 до 15 Септември;
 • Зимен ечемик – края на Септември до средата на Октомври;
 • Пшеница – края на Септември до края на Октомври.

За получаването на високи добиви и качествена продукция е необходимо спазването на редица мероприятия при подготовката на есенната сеитба:

 • Спазване на правилен сеитбооборот. Да се избягва монокултурното отглеждане с цел ограничаване натрупването на зараза от почвени патогени и почвообитаващи неприятели / кореново гниене, житен бегач, пшеничен трипс и др./
 • Навременно прибиране на растителните остатъци.
 • Унищожаване на плевелната растителност (особено на коренищните и кореновоиздънковите чрез подходяща обработка на почвата или чрез използването на тотални листни хербициди).
 • Дълбоката оран да се извърши в оптималните срокове и качество.
 • Да се внесат заедно с дълбоката оран на почвата фосфорните и калиеви торове. Да се обърне внимание на запасеността на почвата с отделните елементи и планирания добив от съответната култура.
 • Избор на подходящ сорт.
 • Важен момент за сеитбата е подбора на семената – добре почистени, окачествени.
 • Обеззаразяване на семената с фунгицид.
 • Спазване на оптималните срокове, сеитбени норми и дълбочина на сеитба.