Растениевъдство - април » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Растениевъдство – април

Резките промени на времето са обичайни за април. Често явление са както отрицателните температури и снеговалежите, така и типично летните температури. Валежите често са придружени с гръмотевични бури и градушки. През целия месец съществува опасност от образуване на слани.

През Април започва сеитбата на пролетните култури, тяхното подхранване, подготвят се площите за късните култури. През този месец започва провеждането на борбата срещу болестите, неприятелите и плевелите.
Време е да се проследи състоянието на посевите и да се набележат належащи растително-защитни мерки за април. При топло и сухо време продължават наблюденията за повреди от житен бегач и обикновена полевка. При нападение над Икономическия праг на вредност (ИПВ) се извежда борба с регистрирани инсектициди и родентициди. За житния бегач ИПВ е 5 повредени растения на кв. метър, а за полевката – 1 колония на дка.
Трябва да се изброят плевелите на кв. метър и според вида им да се избере подходящ хербицид. През месеца се появяват основните вредители по растенията. Към хербицидите може да се добавят инсектициди и фунгициди ,за да се проведе интегрирана борба. Площите, на които ще се отглеждат пролетници, трябва да се обработят добре – да се дисковат на 10-12 см или да се култивират на 12-15 см, за да са готови за сеитба. От качествената подготовка на площите зависи поникването на семената и липсата на плевели в началните етапи от развитието им.

Извършва се предсеитбено торене на по-късните пролетни култури. Препоръчително е да се направят анализи на почвата или растенията.

През първите дни на месеца започва сеитбата на слънчогледа, а към третата десетдневка на месеца – и на царевицата за зърно и силаж. При подходящо време се сеят пролетен ечемик, бобово-житни смески, полски грах.

Царевицата пониква, когато температурата на почвата е над 10-15 градуса. В Южна България сеитбата започва от 10-20 Април, а в Северна България и Добруджа през втората половина на месеца до началото на Май. Не е препоръчително да се сее царевица, фасул, соя, и фъстъци, ако на същото място е отглеждан слънчоглед. Правете правилен сеитбооборот във вашата градина, ако това е възможно и не засявайте всяка година една и съща култура на едно и също място.

 

При царевицата в зависимост от групата и сорта се реколтират следните бройки растения на дка :

За зърно без напояване

 • ранни  – 7500-8000
 • средно ранни – 6500-7000
 • средно късни – 5500-6000
 • късни – 4000-4500

За зърно с напояване

 • ранни  – 9500-10000
 • средно ранни – 8500-9000
 • средно късни – 7000-7500
 • късни – 6000-7000

За силаж без напояване

 • ранни  – 10000-11000
 • средно ранни – 8000-9000
 • средно късни – 7000-8000
 • късни – 5000-5500

За силаж с напояване

 • ранни  – 15000-16000
 • средно ранни – 13000-14000
 • средно късни – 11000-12000
 • късни – 8000-900

Слънчогледът трябва да се засява на същото място след период от 5-6 години. За слънчогледа препоръчваме внасяне на хербициди след засяването. Започва разсаждането на тютюна на постоянно място в южна България след 25 април, а в Северна България към края на месеца и началото на Май.

По отношение на рапицата сега започват най-критичните фази от развитието на културата. Задължително трябва да се провеждат наблюдения за поява на насекомни неприятели и при преминаване на прага на вредност да се провеждат мероприятия с подходящи инсектициди.

При подходящи условия трябва да се извърши сеитбата на люцерната. При старата люцерна се следи за появата на люцернов листояд, малък люцернов хоботник, люцернов коренов хоботник. При поява на неприятелите се третира с подходящи препарати.