Пчеларство - юли » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Пчеларство – юли

Климатични особености

Юли е типично летен месец. През юли се установява безоблачно и топло време през по-голяма част от месеца. Слънчевите дни са около 20-23. Слънчевото греене достига своя максимум от 310 до 340 часа. За много места в България юли е най-топлият месец със средна месечна температура между 20 и 22 градуса.

Валежите са типично летни – локални, краткотрайни. Много често валежите са проливни, придружени от гръмотевици и временно засилване на вятъра. Температурата на морската вода е 23-25°С, като в отделни дни достига до 26-28°С. На 23 юли Слънцето влиза в знака Лъв, а пълнолунието е на 11 юли.

 

Фенологичен календар

През месец юли в полските райони продължава цъфтежа на люцерната за семе, слънчогледа и резенето. В балканските райони цъфтят ливадите и пасищата. Цъфтят лавандулата, овчарският босилек, различните видове бодили, теснолистната върбовка, зърнастецът, риганът, плюскачът и др. Започва цъфтежът на балканската чубрица, цикорията, пчелинокът, камилският бодил, ветрогонът, тютюнът и памукът. Пчелите понякога не могат да използват юлската паша, поради честите засушавания през юли. Необходимо е да се знае, че отделянето на нектар силно намалява при ниска почвена и въздушна влажност. Това особено важи за слънчогледа в полските райони, защото засушаванията там са по-големи. По-благоприятно е положението в района на Добруджа и Черноморието, защото вятърът откъм морето донася влага. Към края на юли главната паша в повечето райони на страната приключва.

 

Състояние на пчелните семейства

През месец юли майките започват да намаляват своята яйценосна дейност. Пчелите започват да отглеждат по-малко пило, тъй като пашата вече приключва. Количеството на търтеевото пило бързо намалява и майките преустановяват снасянето на неоплодени яйца. Понякога пчелите започват да изгонват търтеите, защото роевият инстинкт вече е преминал и те не са нужни. Пчелите почти спират да градят восъчни основи и преустановяват работата си на строителната рамка. Понякога се забелязват и опити на кражба при отваряне на кошерите след приключване на пашата.

 

Работа на пчеларя

Когато пашата е към своя край, пчеларят трябва да свали магазините и корпусите. Питите трябва да се центрофугират. Преди да се приберат питите в склада, те трябва да се поставят в кошерите привечер. Това се прави за да може пчелите да ги почистят от останалия мед за няколко дни. Магазините и корпусите не бива да се съхраняват непочистени, защото медът може да вкисне. Освен това в питите се образуват кристалчета от гроздовата захар. През следващата година тези кристалчета служат, като зародиши за лесно кристализиране на събрания нов мед. Медът се центрофугира като веднага след центрофугирането трябва да започне подбудително подхранване за активизиране снасянето на майката. До края на юли трябва да се изнесат в края на гнездото всички негодни за използване пити, които ще се бракуват по-късно.

Пчеларят трябва да осигури вода на пчелите с водопоилка, ако в района няма чиста, течаща вода. Когато някои стари майки не са сменени, то те трябва да се сменят сега. Вземат се мерки срещу кражба. През юли трябва да се подсигури добра вентилация на всички семейства – спускане на дъната, пълно отваряне на прелките при многокорпусния кошер, както и засенчване с трева, ако кошерите са на открито.

След главната паша, пчеларят прави преглед, за да се осведоми за състоянието на пчелните семейства и за техните нужди. Пчеларят трябва да провери дали е здраво пилото, защото през този период се проявява американският гнилец. През месец юли трябва да се получат плануваните майки за подмяна на старите и негодните.