Пчеларство - септември » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Пчеларство – септември

Фенологичен календар

През септември продължават да цъфтят фуражният слънчоглед, цикорията, астрите и мразовецът (кърпикожухът). Пчелитеизползват топлото време и търсят сладки сокове от дини, грозде, окапали плодове и др. Цветовете от напоявани ливади предлагат на пчелите добра есенна паша за подбуждане и запасяване.

 

Състояние на пчелните семейства

Подбуждани от късната паша или от подхранването, майките усилено снасят яйца. Пилото се развива на 4-5 пити. Това пило е много ценно, защото излюпените от него млади пчели ще заместят постепенно измиращите до зазимяването стари пчели.

 

Работа на пчеларя

Извършва се основният есенен преглед. Пчеларят трябва да провери качеството на меда в гнездата. Когато има манов или гроздов мед, пчеларят трябва да извади тези пити. На тяхно място трябва да постави пити с нектарен мед или да подхрани пчелните семейства. Подхранването трябва да се извърши рано, за да могат семействата да развият повече пило през есента. Преди започването на подхранването за запасяване, гнездата на пчелните семейства се стесняват на толкова пити на колкото семейството ще зимува. Също така се запасяват с храна както помощните семейства, така и семействата със запасни майки. Слабите семейства със стари и негодни майки трябва да се обединят със средните по сила, които имат добра майка. Гнездото се разполага към по-топлата страна на кошера за по- дълго огряване през деня от слънцето. Стеснява се входът на кошера и се слагат мишите предпазители.