Пчеларство - октомври » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Пчеларство – октомври

Климатични особености

През октомври температурата спада значително по-бързо, отколкото през септември. Нормалните средни месечни температури са най-високи по Черноморието – между 12 и 15,8°С (Созопол), по долината на Струма – 12-15°С (Петрич) и в Тракийската низина – между 12 и 24°С; в Северна България и високите котловинни полета на Югозападна България са между 9 и 13°С, в Трън, Самоков и Ихтиман – 8-9°С, а във високите планински райони – от 2 до 6°С.

Абсолютната максимална температура през октомври понякога е доста висока и достига 37-38°С (Бойчиновци, Кнежа, Сухиндол, Севлиево, Горна Оряховица).
Абсолютните минимални температури са доста ниски при остри застудявания. Над цялата страна (с изключение на някои места по Черноморието) те са отрицателни – от (-2), (-3°С) в някои райони на Дунавското крайбрежие и до -15°С във високите планини.

Валежите през октомври се увеличават значително, като в Северна България са от 40 до 70 л на 1 м2, в Тракийската низина – от 40 до 60, по Черноморието и долината на Струма и Родопската област – от 50 до 85, по високите котловинни полета на Югозападна България – между 50 и 70 л на 1 м2.
Ветровете през октомври в сравнение със септември са значително по-силни, с посока по-често от запад и северозапад.

Слънчевото греене в сравнение със септември е значително по-малко – средно между 138 часа (Лом) и 177 ча¬са (Чирпан).

 

Фенологичен календар

Край на цъфтежа на последните медоносни растения – фуражен слънчоглед, астри и мразовец.

 

Състояние на пчелните семейства

Последното пило вече се излюпва. Майките са прекратили яйцеснасянето. Пчелите подготвят гнездото за зимуване, като прибират меда по-навътре в празните килийни, освободени от последното пило. Те обаче не запълват всички килийки в средата па гнездото с мед, а оставят на питите срещу входа свободни площи, върху които образуват зимното кълбо.

 

Работа на пчеларя

Сега трябва да се извърши последно есенно третиране на пчелните семейства срещу пчелната въшка и вароатозата. След като е положил през есента необходимите грижи за развитие и запасяване на семействата, пчеларят трябва да ги зазими. Зазимяването не трябва да става по-късно от края на октомври. На входовете на кошерите се поставят предпазители против мишки. Преглеждат се покривите на кошерите да не текат. Пчелинът се огражда. Осигурява се спокойно зимуване на пчелните семейства.