Пчеларство - ноември » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Пчеларство – ноември

Климатични особености

Ноември е последният есенен месец. Характеризира се с бързо понижаване на температурите, особено нощните, като средните (нормалните) температури в Северна България и високите котловинни полета са между 4,6 и 6,8°С, в Тракийската низина и долината на Струма – между 7 (Хисар) и 9°С (Свиленград, Сандански) и по Черноморието между 8 (Старо Оряхово) и 10,7°С (Созопол). Абсолютните максимални температури са около 20, а абсолютните минимални – от -6, -7 (по Южното Черноморие) до – -14, -15°С в някоя райони на Североизточна България.

Валежите в равнинните райони са предимно от дъжд; а в планинските – предимно от сняг. Приземните ветрове са слаби, предимно от югозапад и североизток.

 

Състояние на пчелните семейства

В природата вече се чувствува полъхът на наближаващата зима. Няма никаква цъфтяща растителност. През по-голямата част от времето пчелите са на кълбо, което се формира предимно върху празните килийки на онези пити, от които се е излюпило последното пило – обикновено разположени към входа на кошера.

Временните затопляния през някои дни се използуват от пчелите, които разпускат кълбото и извършват последните си есенни облитания. Това е много полезно, както за възрастните, така и за младите пчели (от последното пило), тъй като те прочистват храносмилателната си система, от което се облекчава зимуването им. При силните семейства зимното пчелно кълбо се образува, щом температурата на външния въздух спадне под 8, при средните – около 10, а при слабите семейства – още при 13°С.

Зимното кълбо е важно биологично приспособление, което поради закръглената си форма и плътното струпване на пчелите им осигурява най-икономично и успешно съществуване с минимално физиологично напрежение при неблагоприятни¬те зимни условия в продължение на 4-5 месеца. Самото физиологично състояние на зимуващите пчели, особено от есенните люпила е също нагодено с оглед на предстоящото зимуване. В сравнение с летните пчели глътъчните жлези и мастното тяло на зимуващите пчели са по-добре развити, като в тях са натрупани по-голямо количество резервни белтъчни вещества и мазнини. Поради по-голямото количество хранителни вещества процентът на сухото вещество в тялото на тези пчели е по голям, а общото съдържаше на вода в тъканите им е по-малко. Освен това в кръвта на пчелите се увеличава количеството на простата захар – гликоза. Всичко това има много голямо значение за зимуващите пчели, тъй като понижава точката на замръзването на телесните сокове и осигурява резервни хранителни вещества за отделния индивид независимо от това, че семейството поддържа съществуването си чрез постоянно хранене от медовите запаси в гнездото.

 

Работа на пчеларя

Благоприятните топли дни през ноември дават възможност на пчеларя да положи последните грижи за пчелните семейства преди настъпване на зимата. Дори в по-топлите райони на страната, където пчелните семейства и през октомври усилено отглеждат пило, пчеларите подреждат окончателно гнездата и ги зазимяват през ноември. Преглеждат се покривите на кошерите да са добре затворени, като в местности със силни ветрове върху тях се поставят тежести – камъни или тухли. Ако е пропуснато да се поставят своевременно предпазители против мишки, това трябва непременно да се направи сега, като предварително се преглеждат затоплящите материали да не би в тях вече да са се настанили мишки. Благоустроява се и се подрежда пчелинът. Ако трябва да се разместват кошери с пчели, това трябва да стане при по-меко време (над 8°С), и то внимателно, без сътресение. На семействата се осигурява спокойствие, като пчелинът се загражда, за да нямат достъп до кошерите домашни и горски животни. Много важно е самият пчелин да бъде на защитено от преобладаващите студени ветрове заветно място или да бъде ограден със зидана или дървена ограда, висока 1,5-2 м, или в краен случай с ограда от царевични или слънчогледови стъбла. Извършените в опити показват, че когато кошерите са настанени до защитна стена, пчелните семейства са изразходвали през зимата средно по 1,1 кг мед по-малко, развили са се по-добре през пролетта и са дали 52% повече мед и 71% повече восък в сравнение със семействата, чиито кошери са били изложени на охлаждащото влияние на вятъра.

През ноември трябва да се почисти и да се подреди пчеларският склад, като старите и негодни пити се бракуват и се претопят или се предадат на изкупвателната организация. Годните пити се сортират и се съхраняват, като се напушват със серен дим. Взимат се мерки в склада да няма мишки.