Пчеларство - март » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Пчеларство – март

Фенологичен календар

Март е първият календарен месец на пролетта. Със затопляне на времето природата се събужда. Започва цъфтежа на все повече медоносни растения като леска, кукуряк, жълт гарвански лук, синчец, дрян, бряст, медуница, подбел, иглика, гълъбови очи, миризлива теменуга, син минзухар, великденче, парички и др. В овощните градини вече цъфтят бадемът, зарзалата, кайсията, прасковата и джанките. В поречията цъфтят елшата, черната топола и ивата.

 

Състояние на пчелните семейства

Към края на февруари и началото на март, майката започва да снася яйца. С появяването на пилото се нарушава покоят в пчелното семейство. Пчелите започват да консумират усилено храна, за да повишат температурата на гнездото до 34-35 градуса. В началото майката снася по 20-30 яйца на денонощие. В топлите дни, когато температурите са около 12-15 градуса, става облитане на пчелите работнички и те започват да събират нектар и прашец. Пчелното кълбо се разпуска пчелите работнички започват да хранят усилено майката с пчелно млечице и тя започва да снася до 1500 и повече яйца за 24 часа. Темпът на развитието на семейството зависи не само от яйценосливостта на майката, но и от условията на живот и гледането на семейството. Липсата на достатъчни количества храна, на достатъчен брой презимували пчели, на добре изградени пити задържа яйцеснасянето и отглеждането на повече млади пчели.

 

Работа на пчеларя

Ако през месец февруари не сте направили осведомителния преглед на пчелните семейства, то е наложително да го направите през първите дни на месец март. Осведомителният преглед се прави в слънчев ден, когато температурите са около 12-15 градуса. До края на месеца е добре да се направи и главния пролетен преглед. Основна цел на пчеларя е да създаде необходимите най-добри условия за развитие на пчелните семейства през пролетта. При прегледа ще прецените общото състояние на гнездата, силата на семействата, количеството и качеството на храната, здравословното им състояние. Силата на семействата се определя по броя на питите (междуредията) покрити с пчели. Необходимо е да се стесни гнездото на толкова пити, колкото се покриват от пчелите. При недостиг на мед в кошера добавете пити с мед от склада от предходната година. Почистете дъната от умрели пчели и дезинфекцирайте кошерите. Почистете пространството около кошерите.