Пчеларство - май » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

Пчеларство – май

През май настъпва първата главна паша от еспарзета и бяла акация. Зацъфтяват бук, летен дъб, клен, смърч, бял и черен бор. От тях пчелите събират прашец и манов мед. Цъфтят още гледичия, питомен кестен, татарски нокът, мъждрян, кучи дрян, маргарит, детелина, (бяла, розова, червена), гръклян, звездел, инкарнатка, мащерка, малина, спирея, подъбиче, синап, градински чай, зимен фий, мак, кориандър, бораго и др. Продължават да цъфтят глухарчето и някои от овощните видове.

 

Състояние на пчелните семейства

Продължава усиленото снасяне на яйца от пчелните майки. Те снасят от 1500 до 2000 и дори повече яйца на денонощие. Силните семейства вече имат по 8-10 цели пити с пило. Пчелите са изпълнили целия плодник на дадан-блатовия кошер и около 2 корпуса на многокорпусния. Пчелните семейства са готови да използват настъпващата главна паша. Пчелите усилено произвеждат восък и градят поставените в кошерите восъчни основи. Тъй като пчелното семейство има естествен стремеж към размножаване, то пчелите изграждат поставените восъчни основи с повече търтееви килийки, в които майката снася неоплодени яйца, от които се излюпват търтеи. Всеки пчелар иска пчелите да изграждат пити с работнически килийки и затова е необходимо да се поставят в кошерите строителни рамки. На тях пчелите изграждат пити с търтееви килийки. Майката снася неоплодени яйца в тях. Излюпват се и все повече търтеи. Заработва роевия инстинкт на семействата, които са в кошери с по-малък обем. Те се подготвят за естествено роене, като залагат роеви маточници.

 

Работа на пчеларя

Той трябва постоянно да бъде в пчелина. Доразширяват се напълно гнездата с восъчни основи и редовно се изрязват изградените и запечатани „далаци” на строителните рамки. Вземат се своевременно мерки срещу изпадане на пчелните семейства в роево състояние. Поставяме магазин върху плодника при дадан-блатовия кошер или нов корпус при многокорпусния. По този начин се продължава развитието на семействата, ако корпусът е изпълнен с пило, мед и прашец преди още да е настъпила главната паша. Когато някои семейства са изпаднали в роево състояние, пчеларят трябва да го прекрати.

С настъпването на главната паша от акация, еспарзета и др., кошерите трябва да се откарат навреме при цъфтящите култури. Трябва да се полагат необходимите грижи за пълноценното използване на главната паша. Не бива да се струпват много кошери на едно място. Кошерите трябва да се поставят на групи от 30 до 50 броя. Всяка група кошери трябва да е отдалечена на около 1-2 км от другата. Това зависи от площта на културата, нейната продуктивност на нектар и прашец и от нуждата от пчели за опрашване. Семействата не трябва да се безпокоят с излишни прегледи.

Трябва да се вземат мерки за опазване на пчелите от отравяне, когато предстои третиране на селскостопанските култури или горите с отровни препарати.

През април, май и юни трябва да се извършат задължителните прегледи на пчелните семейства за откриване на европейския, киселия и мехурчестия гнилец, на парагнилеца и на други заболявания. Това се прави от проверителите под ръководството на ветеринарните лекари.

Май е много подходящ месец за събиране на прашец, който е необходим за развитието на пчелното семейство, а се използва и в апитерапията (медолечението) като мощно стимулиращо средство.