Овощарство - юни » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

Овощарство – юни

Напояването и торенето се отразяват много добре на растежа, растежа на плодовете и на залагането на плодни пъпки. Прави се една плитка обработка на почвата. Тя предпазва почвата от бързо изпарение на влагата. Необходимо е да се извърши мулчиране в младите овощни градини за да се запази почвената влага.

 

През месец юни започва юнското опадване на завързите

Освен това трябва да се направи и изкуствено прореждане на плодовете в плодовадащите градини. Целта на прореждането е да може плодовете до станат едри и по-качествени останалите. При ябълките и крушите прореждането се прави към края на месеца. През месец юни освен изхранването на плодовете започва и залагането на плодните пъпки за следващата година.

В този период основни неприятели при кайсията са източния плодов червей и прасковения молец.

В началото на месеца се извършва второто пръскане на късните сортове череши и вишни срещу черешова муха с някои от препаратите:

  • Вазтак нов 100 ЕК – 0,0125%, Децис 2.5 ЕК – 0,03%

При прасковата важно значение имат третиранията срещу брашнеста мана, листните въшки и източния плодов червей.

Брашнеста мана по прасковите. Извършва се поредното пръскане на прасковите с:

  • Скор 250 ЕК – 0.02% или Топаз 100 ЕК – 0.03%.

 

Ябълков, сливов и източен (прасковен) плодов червей. Приключва второто пръскане срещу първо поколение с :

  • Дурсбан 4 Е – 0.2%, Релдан 40 ЕК – 0.12% или Вазтак нов 100 ЕК – 0.0125%.

Калифорнийска и сливова щитоносна въшка. Картотекираните насаждения и ново нападнатите се пръскат с:

  • Дурсбан 4 Е – 0.15%, Актелик 50 ЕК – 0.15% или Нуреле Д – 0.05%.

Крушева листна бълха. Нападнатите дървета се пръскат с:

  • Нуреле Д – 0.075%, Вазтак нов 100 ЕК – 0.02%, Децис 2.5 ЕК – 0.03% или Суми алфа 5 ЕК – 0.03%.

Анарзия. Нападнатите прасковени и сливови градини се пръскат с:

  • Вазтак нов 100 ЕК – 0.015%, Нуреле Д – 0.05%, Децис 2.5 ЕК – 0.04% или Дурсбан 4 Е – 0.15%.

Кръгломиниращ молец. На овощни градини с плътност 2-3 мини средно на лист да се извърши пръскане с:

Дурсбан 4 Е – 0.15%, Hуреле Д – 0.06%, Децис 2.5 ЕК – 0.04%, Суми Алфа 5ЕК – 0.02%, Талстар 10 ЕК – 0.03% .

Постепенно преминава беритбата на ягодите. Добрата влага и подходящото торене ще благоприятстват залагането на цветни пъпки за следващата година.

фенологични фази

болести и неприятели мероприятия

препарати

първа половина на юни ябълков плодов червей – трето пръскане Релдан 40 ЕК – 0,12%
Дурсбан 4 Е – 0,1%
Нуреле Д – 0,05%
Суми алфа 5 ЕК – 0,02%
калифорнийска щитоносна въшка – пръскане срещу ларви от първо поколение Нуреле Д – 0,05%
Дурсбан 4 Е – 0.15%
от юнското окапване на завързите до първа половина на юли ябълков плодов червей – четвърто пръскане поставяне на пояси около ствола на дърветата от нагъната хартия за привличане на ларвите в местата за какавидиране използва се един от препаратите посочени за борбата с калифорнийската щитоносна въшка
калифорнийска щитоносна въшка – второ пръскане срещу ларви от първо поколение Нуреле Д – 0,05%
Дурсбан 4 Е – 0.15%
струпясвяне провежда се пръскане с фунгициди при наличие на зараза и влажно и дъждовно време