Овощарство - август » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Овощарство – август

Aвгуст e месецът, който е много важен по отношение на поддържането на оптимален воден режим при овощните видове.

Младите дървета, чиято коренова система все още не е изградена, са чувствителни на летните засушавания. Добре е да се направят две или три поливки които ще се отразят благоприятно на овощните градини. За засилване на ефектът е добре да се мулчират полятите около стъблени чаши. През август усилено нарастват плодовете при ябълката и крушата. Това налага правилно да бъде подържана пределната полска влагоемност. При останалите овощни видове трябва да се поддържа 85% ППВ (пределна полска влагоемност).

В ягодовите насаждения може да се попълнят празните места.

В края на месеца ягодите започват да залагат цветни пъпки. Подхранването с фосфорен тор благоприятства този процес. Преди внасяне на торовете е добре да бъде направен почвен анализ.

Aвгуст e месецът през който продължават растителнозащитните мероприятия при отделните овощни видове.

При ябълката е необходимо да се следи прогнозата за развитието на ябълковия плодов червей и листни въшки и при сигнал от РСРЗ да се третира с един от следните препарати:

  • Нуреле Д – 0,05%; Релдан 40 ЕК – 0,12%; Децис 2,5 ЕК – 0,03%; Вазтак нов 100 ЕК – 0,0125%; Фюри 10 ЕК – 0,125%; Суми алфа 5 ЕК – 0,02% и др.

Със същите препарати се третират крушата и дюлята. В сливовите насаждения се следи за намножаване на сливовия плодов червей (праг на икономическа вредност – 0,8 – 1% пресни вгризвания на дърво).

Струпясване по ябълката

  • Купроцин Супер М – 0,2%; Дитан М 45 – 0,2%; Силит 40 СК – 0,16% и др.

Брашнеста мана по ябълката

  • фунгицидите срещу брашнеста мана действат и на струпясването: Топсин М 70 ВП – 0,1%; Систан Супер 24 ЕК – 0,3%; Скор 250 ЕК – 0,02%; Шавит Ф 72 ВДГ – 0,2%; Байфидан 250 ЕК – 0,01% и др.

В прасковените насаждения се следи за праг на икономическата вредност при източния плодов червей,който е 1,5% пресни вгризвания на дърво.

След подаване на сигнал от РСРЗ се извърши третиране с един от препаратите:

  • Актелик 50 ЕК – 0,15%; Децис 2.5 EK – 0.04%; Дурсбан 4 Е – 0.12%; Каскейд 5 ЕК – 0.15%; и др.

В овощните градини продължава да се провежда механична и химична борба с плевелите в редовете и междуредията.

През месеца се прибират среднокъсните сортове праскови: Крестхейвън, Глоухейвън, Хале, нектариновите сортове, както и сортовете, предназначени за преработка. Извършва се беритбата на средноранните сортове ябълки – Примруж и Молиз делишес, на крушовите сортове – Старкримсон, Вилямова масловка, Клапов любимец и др. и на сливовите сортове – Зелена и Алтанова ренглода.

Месец август е най-благоприятен за облагородяване в овощните питомници.