Лозарство - октомври » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Лозарство – октомври

През първата половина на месец октомври приключва прибирането на винените сортове грозде.

Към края на месец октомври трябва да се извърши и дълбока оран във високостъблените лозя.

Дълбоката оран на лозата се извършва на 20-25 см. Трябва да се извърши торене с фосфор и калии, но само след предварително направен почвен анализ.

В младите лозя се прави проверка на пропадналите растения, след което трябва да се подготвят и лозичките, които ще се засадят на местата където има загинали.

Правят се обработки на почвата, като на площите, които ще се засаждат с млади лозя се извършва преораване, дисковане, а също така и маркиране на местата където ще се засаждат младите лозички.

В края на месеца започва засаждането на новите лозови насаждения, както и засаждане на пропадналите лозички в младите лозя.

През октомври винопроизводителите трябва да следят протичането на ферментацията на младите вина. Те трябва да подготвят и да дезинфекцират съдовете за съхранение на младото вино.