Животновъдство - януари » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Животновъдство – януари

Дейности в говедовъдната ферма

С намаляване на температурите фермерите отглеждащи крави трябва да подготвят помещенията в които ги отглеждат.

 • Първото което трябва да направят е да почистят тора около оборите си и да го стифират на определените за това места.
 • Да отремотнират повредените покриви и прозорци.
 • Да почистят дворчетата за разходка, за да предпазят животните от пързаляне и падане след замръзване.
 • Да предпазват животните от течение, но да поддържат необходимия микроклимат в помещенията. Кравите издържат на температури до 10 градуса, а телетата до 15 градуса, но на влага и течение не.
 • Да подготвят вакумпомпите за работа при ниски температури.
 • Добре е да имат агрегат в случай при спиране на тока.
 • Огледайте токопроводите и изрежете клоните на дърветата, които ги застрашават спазвайки всички противопожарни правила.
 • Млекопунктовете също трябва да се подготвят за работа при зимни условия- да няма течове от покрива и прозорците.
 • Да се запасят с необходимото количество вода най-малко за 24 часа или да разполагат с печки на които да топят сняг до отстраняване на повредата.
 • Да се подготвят подходи към естествените водопойни чешми.
 • Да се изолират всички водомери, открити водопроводи и преносими мрежи с цел предотвратяване на замръзване.
 • Да разполагат с най-необходимите медикаменти в случай на затваряне на пътищата.
 • Да се оборудва противопожарен пункт във всяка ферма с необходимия инвентар.

 

Дейности в овцефермата

В голяма част от фермите зимните месеци съвпадат с най-важното мероприятие в овцевъдството – агнилната кампания. Затова основните грижи са насочени към подготовката й.

 • Помещението се почиства от постелята, ако не е почистена през пролетта.
 • Покривът и прозорците се отремонтират.
 • Помещенията и всичкия необходим инвентар се дезинфекцират поне с варно мляко.
 • В оборът трябва да се осигури чист и сух въздух, без течение. Овцете издържат на студ от 8-10 градуса, а агнетата на 12-15 градуса, но са много чувствителни към влагата.
 • Да се отремонтират поилките, за да се предпазят помещенията от влага и замръзване.
 • Да се осигури нощно дежурство по време на агнилната кампания,
 • Да се осигури всичко необходимо като инвентар за агненето и най-необходимите медикаменти и обезателно изправен газов фенер.
 • За новородените агнета и майките им се отрежда най-топлото и светло място, като се спазват противопожарните изисквания.
 • Да се внимава особено много с печките на твърдо гориво и с фасовете от цигарите.
 • Във всяка ферма да се оборудва с необходимия инвентар противопожарен пункт.
 • Да се проверят вътрешните ел. табла на ферми, фуражни заводи и цехове с цел избягване на къси съединения. Същите да се почистят от паяжини, да се проверят за течове, при нужда да се подменят предпазители, шалтери, шини.
 • При настъпили аварии да се сигнализират оперативните служби /дежурни/ на общинско и областно ниво.
 • Чрез дежурните по Общини да се уведомят съответните служби за евентуални аварии от снегонавяване и обледеняване по електропроводите.
 • Да се наблюдават трансформаторите в селскостопанските дворове, ферми, складове и силози и при евентуални повреди /спиране на тока, горящи кабели и др./, да се уведомят компетентните служби.