Животновъдство - октомври » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Животновъдство – октомври

В ГОВЕДОВЪДНАТА ФЕРМА

В говедовъдната ферма от първостепенно значение е подготовката на селскостопанските сгради за зимата. Извършва се основен и текущ ремонт на оборите за да не прониква зимния студ. Помещенията със счупени стъкла и повредени тавани се ремонтират своевременно. Трябва да се почистят,белосат и дезинфекцират помещенията. За здравето на животните е важно не толкова топлината колкото влажността на въздуха и течението в помещенията.-оптималната влажност е 40%. Натрупаната тор около помещенията се почиства и се поставя в торохранилища. Необходимо е да се регулира влажността в помещенията и да не се допуска течение. Фермерите трябва да направят сметка за необходимия и осигурен фураж. Сеното се запазва най-добре в закрити с добро проветряване сеновали, но прясното сено веднага след изсушаването му, макар и складирано в сеновал, не е готово за използване тъй като причинява колики при животните. След изсушаване на сеното настъпва процес на доузряване който продължава 40-50 дни и през това време протича процес на ферментация от който процес се увеличава смилаемостта на целулозата и на останалите хранителни вещества. Важно за млекопроизводителите е осигуряването на необходимите сочни фуражи най-вече чрез приготвяне на царевичен силаж. Това е един от най добрите обемисти фуражи с висока хранителна стойност и добри вкусови качества. Оптимален момент за силажиране е когато зърното е във восъчна зрялост. Преди животните да се приберат в обора те трябва да се обезпаразитят, да се прегледат и при необходимост да им се подрежат копитата. Подлежащите на брак крави се продават с цел намаляване на производствените разходи.

 

В ОВЦЕФЕРМАТА

В овцевъдната ферма въпреки че е приключил активния сезон за овцете се полага грижа за бременните овце. Храненето е разнообразно и пълноценно.защото през този период се залага бъдещата продуктивност на поколението. Необходимо е да се осигури средно дневен прираст от 200-250гр.Започва подготовка на помещенията за зимата ,ремонтират се счупени стъкла и повредени тавани, извършва се дезинфекция на пода с негасена вар, стените се варосват ,осигурява се необходимия инвентар-ясли, коритца за подхранване на агънцата,съдове за поене. Така нареченото родилно помещение трябва да е широко за свободно движение на бременните овце, а в най топлата част на овчарника се прегражда и устройва помещение за отглеждане на малките агнета ,но да бъде изолирано от помещението на овцете. Ако времето е хубаво все още овцете са на паша, но в края на месеца те се прибират в оборите. Приучването на овцете към оборно отглеждане трябва да стане постепенно за 10-15 дни

 

В КОЗЕФЕРМАТА

Козите се размърлят и заплождат през септември октомври за породата Българска бяла млечна,а за местните от октомври до средата на ноември. Заплодяемостта и плодовитостта на козите зависи от полагането на целогодишни грижи за мъжките и женските животни и от правилната им подготовка за случната кампания.Голяма роля за разплодната кондиция на животните има пълноценното хранене.