Животновъдство - ноември » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Животновъдство – ноември

В говедовъдната ферма

През месец ноември животните преминават към условията на зимно отглеждане. Хигиената в оборите трябва да бъде на ниво, боксовете и леглата да са чисти и сухи, въздухът в обора да бъде сух и чист, без студени течения. Храненето да бъде съобразено със състоянието-бременност, лактация, сухостоен период. Трябва да се подсигурят подходящи фуражи – такива са: силажите, сеното, сламата, царевичака, кореноплодите и др. Царевичният силаж в дажбите на кравите трябва да бъде около 5-7 кг. от сухото вещество, сеното минимум 3 кг дневно, слама и царевичак – в количества до 2 кг., концентрираният фураж – 0,300 кг на л. мляко. Сухите фуражи да бъдат защитени от влага,а силажите и другите ферментирали фуражи да се съхраняват по начин, който не позволява развитието на гнилостните процеси. На животните не трябва да се дават плесенясали и замръзнали фуражи.

 

В овцефермата

През втория период от бременността, поради повишените нужди от енергия и протеин от една страна и ограничената вместимост на храносмилателния тракт от друга страна, овцете майки трябва да се хранят само с високо качествени фуражи. Не се дават плесенясали, замръзнали и нискокачествени фуражи, защото те водят до аборти при животните. Незаменими фуражи през този период са качественото ливадно или люцерново сено, което се дава в количество 0,5-1,5 кг., може да се включат и около 2-3 кг царевичен силаж и 0,4-0,5 кг концентриран фураж. Осигуряват се на майките достъп до сол и до минерални смески под формата на блокчета.

 

В козефермата

Козите преминават трудно от пасищен към оборен начин на отглеждане. Животните губят апетит, приемат неохотно фуражите и отслабват. Затова преминаването към оборен режим на хранене трябва да става в продължение на 10-15 дни, като всеки ден намалявате времето за паша и подхранвате сутрин и вечер животните със сено и листников фураж. Приемането на замръзнала вода и храна е причина за аборти. Може да се изкарват козите на паша и през зимата при условие, че времето не е дъждовно, няма поледици и мъгли. Това се отразява благоприятно на организма, подобрява се смилаемостта на фуражите и по-доброто им усвояване.