Животновъдство - май » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Животновъдство – май

Говедовъдство

През месец май животните са в условията на оборно и постепено преминаване към пасищно отглеждане. Трябва да се осигурят нормални условия за преминаване към този преход. За целта дажбите трябва да се балансират добре по сухо вещество, протеин и енергия. Особено внимание да се обърне на дойните животни, за да не се допусне намаляване на млечността, като се осигури необходимото сухо вещество през пасищния период. За целта в дажбите се включват: груби фуражи – 4-5 кг сено, 3 кг слама и царевичак и концентриран фураж по 400 гр на литър мляко.Следи се за тимпании при използване на люцернови и детелинови пасища.Извършват се ваксинации на малките теленца до 4м възраст и на всички женски телета до 12 м възраст. Трябва да се приключи обезпаразитяването на животните.

Следи се за тимпанит (подуване на търбуха) при използване на люцернови и детелинови пасища. За да има максимална изгода от използването на пашата, 1/3 до 1/2 от засетите изкуствени пасища се окосяват в продължение на месец и половина.

Всеки добър фермер в млечното говедовъдството трябва да притежава и води “календар на говедовъда”. В него се отразяват всички промени във физиологичното и здравословно състояние на кравите, както и по-важни дати (отелване, първа разгоненост, ветеринарни манипулации и др.). Това дава възможност да се контролира и направлява репродуктивността на животните и да се анализират резултатите от дейността.
За да реализирате потенциала на кравите и поддържате висока млечна продуктивност във Вашата ферма е необходимо да осигурите максимално основните потребности на животните:

  • Пълноценно хранене и правилен подход при включване на нови фуражи в дажбата на кравите.
  • Постоянен технологичен режим (хранене, поене, доене, разходка, почивка и др.)
  • Ежедневни грижи за вимето и копитата на кравите.
  • Удобно място и достатъчно време за почивка.

Всяко отклонение и промяна, според степента си води повече или по-малко до стрес и влияе негативно върху млечната продуктивност, а понякога и върху цялостното развитие на животните.

Овцевъдство

Този период е един от най-трудните в овцевъдството, като резултат на застъпването на трите основни вида продукция от този отрасъл и необходимостта от преки ангажименти с добиването и реализацията на всеки един от тях, а именно:

  • Последните агнета – отбиване и реализация.
  • Основен млекодобив – по- голяма част от овцете се доят. Сега най- трудно се поддържа хигиената на млекодобива на необходимото ниво.
  • Организация на предстояща стрижба – всеки фермер, съобразявайки се с климатичните условия и състоянието на овцете планира срока и организира стрижбата на стадото. Ниската цена на вълната насочва вниманието на овцевъдите към млечната продуктивност и им дава по- голяма свобода в планирането на периода и продължителността на стрижбата.

Незаменими фуражи през този период са качественото ливадно или люцерново сено, което се дава в количество – 1-2 кг на овцете майки и концентриран фураж 0.400-0.600 кг. Осигурява се на майките достъп до сол и до минерални смески под формата на блокчета. Преди изкарването на паша животните да са обезпаразитени и да се подрежат копитата. Пасищното хранене се отразява много добре върху млечността, но трябва да се следи и да не се получи тимпанит (подуване). През този период овцете трябва да бъдат подхранвани с груби фуражи преди излизане на паша. Добре е по време на паша да имат достъп до чиста, незаблатена вода в количества 2-5 л.

Приучването на агнетата към пасищен режим на хранене трябва да стане внимателно и постепенно. Пашата на агнетата да се извършва на отделни от възрастните овце пасища, за да се избегне заразяването с паразити. Желателно е подхранването на агнетата с концентриран фураж (0,3-0,4 кг). За подобряване апетита на овцете редовно давайте сол под формата на блокчета.

При пасищното отглеждане се следи за здравето на овцете като се извършват редовно предвидените ваксинации, обезпаразитяване, следи се състоянието на вимето. Заболелите животни се отделят за лекуване, а слабите – за подхранване.

Редовно следете здравето животните, като ежемесечно правите преглед на стадото, като обръщате внимание на телесното състояние на животните, наличието на наранявания и състоянието на копитата. Полагайте грижи за вимето на дойните животни.

Редовно извършвайте ваксинации и имунизации за предпазване от заразни заболявания. При закупуване на животни от други райони, непременно ги поставете под карантина за около месец.

Едни от най-важните средства за ветеринарната профилактика са дезинфекцията и дератизацията. Редовно дезинфекцирайте помещенията, водопоите, постелята, превозните средства, торът, урината. Водете целенасочена и последователна борба с гризачите и профилактиката срещу паразитните заболявания – външни и вътрешни паразити. Паразитите, които нанасят големи загуби са кърлежите и въшките, причинителите на фасциолозата, монезиозата, пироплазмозата, паразитите на дихателните пътища. Успоредно с това внимание отделяйте и на храненето, защото слабите животни много бързо се нападат от паразити, както и тези, които се отглеждат във влажни помещения.

Козевъдство

Преди изкарване на животните на паша, същите се обезпаразитяват. Може да се изкарват козите на паша при условие, че времето не е дъждовно. Това се отразява благоприятно на организма, подобрява се смилаемостта на фуражите и по-доброто им усвояване.