Животновъдство - декември » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Животновъдство – декември

Трябва да се осигурят необходимите условия за агнилната кампания – боксови прегради за разделяне на овцете с по две агнета, набавяне на нужния инвентар и съдове за хранене на агнетата. Инвентарът и помещенията да се дезинфекцират с вар и варно мляко. Не бива да се пренебрегва и постелята – задължително да е чиста и суха, без плесенясала слама. През този период за хранене на овцете-майки, се приготвя най- висококачественият груб и концентриран фураж. Сочен фураж се дава след агненето и по време на доене.